Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 11.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
2. WYCENA ŚWIADCZEŃ EKOSYSTEMÓW MIEJSKICH JAKO ELEMENT PROSPEKTYWNEJ OCENY NAStĘPSTW PROCESÓW REWITALIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
3. WYNAGRODZENIA JAKO KOSZTY PARKÓW NARODOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
4. REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE NAGROMADZENIA I DYNAMIKI USUWANIA AZBESTU W POLSCE – UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
5. Efekty i niezamierzone skutki Europejskiego Systemu Handlu Emisjami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
6. Środowiskowe aspekty czwartej rewolucji przemysłowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
7. Partnerstwo niemieckich parków narodowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
8. Ocena możliwości wykorzystania aukcji jako narzędzia internalizacji efektów zewnętrznych i dostarczania dóbr publicznych w rolnictwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
9. Effectiveness of investments in municipal waste management in Poland in the context of goals of the circular economy
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
10. Budownictwo niskoenergetyczne – nowe trendy na rynku budownictwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Przejdź
11. Electronic feedback as a tool for changing households energy consumption
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
Strona