Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-33
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Model systemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji jako podstawa kształtowania polityki bezpieczeństwa informacjnego

Autorzy: Jerzy Stanik
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki

Maciej Kiedrowicz
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacyjne system zarządzania bezpieczeństwem ryzyko system zarzadzania ryzykiem
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (331-346)
Klasyfikacja JEL: D81 D82 D83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorzy przedstawiają model systemu zarzadzania bezpieczeństwem organizacji (SZBO) na potrze-by kształtowania polityki bezpieczeństwa informacyjnego. Zaproponowany model ma charakter rozwiązania kompleksowego. Daje się łatwo zaimplementować i wdrożyć w dowolnej organizacji. Kluczowym jego elementem jest podsystem sterowania bieżącymi właści-wościami zarówno samego SZBO, jak i systemów stanowiących jego bliższe otoczenie. Artykuł stanowi również próbę naszkicowania najistotniejszych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa informa-cyjnego współczesnej organizacji
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Korzeniowski, L.F. (2012). Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa.
2.Fehler, W. (2012). Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i prak-tyczne. Warszawa.
3.https://www.pwc.pl/pl/publikacje_2011.pdf (12.01.2018).
4.Liedl, K. (2008). Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpie-czeństwa narodowego. Toruń.
5.Potejko, P. (2009). Bezpieczeństwo informacyjne. W: K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa. Warszawa.
6.Stanik, J. (2013). Metoda utrzymywania wymaganego poziomu bezpieczeństwa w elektronicznych platformach integracyjnych. 80th Anniversary of Breaking the Enigma Code – Return to the Roots.
7.Stanik, J., Kiedrowicz, M. (2017). Model ryzyka procesów biznesowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (126, t. 1), 325–338.
8.Stanik, J., Kiedrowicz, M., Hoffmann, R. (2017). Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (126, t. 1), 339–354.