Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Rynek pocztowy – przyczynek do badań z perspektywy zarządzania

Autorzy: Konrad Michalski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: rynek usług pocztowych zarządzanie operatorem pocztowym
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (89-97)
Klasyfikacja JEL: L87 D23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatniej dekadzie XX wieku w UE doszło do przekształceń branży pocztowej, z którymi związane są pojęcia demonopolizacji, deregulacji i liberalizacji rynku. Obecnie podmioty operujące na tym rynku muszą liczyć się z nowymi warunkami funkcjonowania, którymi są otwarty rynek i działanie w warunkach e-substytucji oraz rozwoju e-commerce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buko, J. (2009). Powszechne usługi pocztowe w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Szczecin: WNUS.
2.Chyż, B. (2015). Ludzie listów już nie piszą… Zobacz, ile wysłaliśmy ich przez ostanie 50 lat. Pobrane z: www.biqdata.wyborcza.pl/ludzie-listy-pisza-nie-juz-nie-pisza-ile-wysylalismytradycyjnych-listow-przez-ostatnie-50-lat (3.08.2017).
3.Czaplewski, R. (red.) (2003). Restrukturyzacja rynku pocztowego w świetle integracji Polski z Unią Europejską. Szczecin: WNUS.
4.Czaplewski, R. (2015). Liberalizacja polskiego rynku usług pocztowych – zastosowane rozwiązanie i jego następstwa. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 41–50.
5.Czaplewski, R. (2016). Rynek usług pocztowych w warunkach rozwoju komunikacji elektronicznej. Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 39–47. DOI: 10.18276/epu.2016.123-04.
6.Czaplewski, R. (2017). Skutki przekształceń europejskich rynków usług pocztowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (126/1), 45–51. DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-05.
7.Czaplewski, R., Flaga-Gieruszyńska, K. (red.) (2008). Rynek usług pocztowych. Warszawa: Wolters Kluwer. DI (2013). Poczta rusza do logistycznej ofensywy, Puls Biznesu – dodatek, 29 marca, I–II.
8.Drab-Kurowska, A. (2015). Oddziaływanie rynku e-commerce na rynek pocztowy. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 349–356.
9.Gogołkiewicz, M., Michalski, K. (2015). Systemowe i procesowe podejście do systemu logistycznego operatora pocztowego. Prace Naukowe WSB w Gdańsku, 15, 203–218.
10.Jeszka, A.M. (2013). Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 158, 31–39.
11.Krakała-Zielińska, M. (2009). Prawo pocztowe Unii Europejskiej. Toruń: TNOiK.
12.Michalski, K. (2016). Planowanie logistyczne jako kluczowy element wsparcia logistycznego operatora pocztowego. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 4, 63–70.
13.Michalski, K., Pastuszak, Z. (2003). E-biznes na poczcie po europejsku. Logistyka, 3, 56–57.
14.Nowak, S. (2011). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. Poczta Polska (2017). Pobrane z: www.poczta-polska.pl/o-nas/# (7.08.2017).
15.Snażyk, Z. (2015). Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku. Warszawa: C.H. Beck.
16.Stockwatch (2017). Pobrane z: www.wiadomosci.stockwatch.pl/poczta-polska-i-bank-pocztowy- -porzucily-plany-debiutu-na-gieldzie,akcje,191587 (3.08.2017). UKE (2017). Raport o stanie rynku pocztowego w 2016 roku. Pobrane z: www.uke.gov.pl/rynek-uslug-pocztowych-12343 (3.08.2017).
17.Wolska, G. (2005). Zmiany strukturalne rynku usług pocztowych w Polsce. Szczecin: WNUS.
18.Wróbel, M. (2013). Potencjalne możliwości integracji usług logistycznych realizowanych na potrzeby poczty i rynku TSL. Studia Ekonomiczne, 143, 418–432.