Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Marketing innowacyjny e-usług

Autorzy: Zbigniew Chłopek
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: e-commerce Big Data analityka Payever
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (37-44)
Klasyfikacja JEL: M39 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono zarys nowoczesnych narzędzi służących do prawidłowe­go targetowania potrzeb klientów. Ukazano zalety oraz zagrożenia związane z ich wykorzysta­niem. Przedstawione rozwiązania mają na celu ukazanie procesu ustalania odpowiedniej oferty jednocześnie wskazując możliwości interakcji z klientem według nowych trendów panujących na globalnych rynkach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bliźniuk, G., Szafrański, B. (red.). (2006). Interoperacyjność i bezpieczeństwo systemów informa-tycznych administracji publicznej. Katowice: Polskie Wydawnictwo Informatyczne, Od¬dzial Górnośląski, s. 11.
2.Budziewicz-Guźlecka, A (2013). Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw.
3.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, !04 (1).
4.Czaplewski, M., Maziarz, W.M., Windekilde, I. (2006). Marketing usług telekomunikacyjnych.
5.Szczecin: Economicus.
6.Drab-Kurowska, A (2013). Polityka konkurencji na rynku e-conunerce. Zeszyty Naukowe Uni-wersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 104 (1), 501-511. http://rynekinformacji.pl/big-data-metoda-analizy-danych/ (12. 02.2017). http://stat.gov.pl/statystykamiedzynarodowa/instytucjeorganizacjemiedzynarodowe/ess-eurostat/wizja-europejskiego-systemu-statystycznego-do-roku-2020/projekty-wizji-ess2020/bigd,2,1.html- (15.02.2017).
7.http://unima2000.pl/big-data/ (13.02.2017).
8.http://unima2000.pl/big-data/?gclid=CL uevqD 1 jNI CFSczOwodmIAJ o A ( 11. 02.2017). http://www.aldricharchive.com/biography.html (12. 02.2017). http://www.gartner.com/technology/home.jsp - oficjalna strona internetowa przedsiębiorstwa
9.analityczno-doradczego GARTNER (10.02.2017). http://www.karierawfinansach.pl/przewodnik/2015/zawody-przyszlosci/analityk-big-data (11.02.2017).
10.https://getpayever.com/ (15.02.2017). https://payever.de/wp-content/uploads/sites/2/2015/1 O/PRESS-REALEASE-P A YEVER¬HTGF. pdf (15.02.2017).
11.https://www.web.gov.pl/wiedza/587 _ 4420.html (13.02.2017).