Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Wpływ jednolitego pliku kontrolnego na system rachunkowości przedsiębiorstw

Autorzy: Bronisław Bryl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Ekonomiczny Katedra Finansów i Logistyki
Słowa kluczowe: rachunkowość jednolity plik kontrolny system rachunkowości ewidencja księgowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (27-36)
Klasyfikacja JEL: H83 M41 M42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednolity plik kontrolny jest nowym obowiązkiem, jaki przedsiębiorstwa muszą spełnić w rozliczeniach z organami skarbowymi. Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu jednolitego pliku kontrolnego na system rachunkowości przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że jednolity plik kontrolny dość istotnie wpływa na system rachunkowości przedsiębiorstw. Oddziałuje on nie tylko na ewidencję, ale również na informatyzację rachunko­wości przedsiębiorstw oraz rewizję finansową. W prowadzonych badaniach wykorzystano analizę regulacji prawnych oraz dedukcję i syntezę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aleszczyk, J. (2011). Rachunkowość finansowa od podstaw. Poznań: Zysk i S-ka. Gabrusewicz, W. (red.) (2010). Audyt sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE. Samelak, J. (2009). Rachunkowość finansowa. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
2.Szczypa, P. (red.) (2016). Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyk. Warszawa: CeDeWu. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047.
3.Ustawa z 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2015, poz. 613, z późn. zm. Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2016, poz. 710, z późn. zm. www.mf.gov.pl (10.03.2017).