Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 51.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
2. Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
3. Zur Abbildung der Nachhaltigkeit im Rechnungswesen – ein Bezugsrahmen und Operationalisierungsvorschläge für den Mittelstand unter einer sich wandelnden Ethik
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
4. Usługi biegłego rewidenta dla MSP – wartością dla przedsiębiorcy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
5. Wpływ obciążeń podatkowych na system rachunkowości przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
6. Rachunkowość finansowa i zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
7. Dylematy etyczne w rachunkowości – jako efekt problemów współczesnej gospodarki światowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
8. Ograniczenia podwójnego zapisu na kontach księgowych w rachunkowości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Przejdź
9. Cykle informacyjne w rachunkowości zarządczej restauracji – studium przypadku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
10. Innowacja w zarządzaniu publicznymi uczelniami wyższymi – Kompleksowy System Informacyjny Uniwersytetu Łódzkiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
11. Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności wybranych banków w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
12. Rachunkowość projektów w systemie rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
13. Inwentaryzacja w aspekcie koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
14. Jakość w badaniach interpretatywnych rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
15. Obszary oddziaływań behawioralnych na rachunkowość finansową i zarządczą
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 (88) cz. 1 2017 Przejdź
16. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
17. Wykorzystanie bilansowej wyceny na potrzeby oszukańczej sprawozdawczości finansowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
18. Wpływ jednolitego pliku kontrolnego na system rachunkowości przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
19. Relacja podatków i dopłat bezpośrednich w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2004-2013 według danych FADN
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
20. Problematyka pomiaru efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
21. Szczupła rachunkowość zarządcza - zalecany standard czy dedykowane rozwiązanie?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
22. Triangulacja w badaniach rachunkowości zarządczej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
23. Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym na przykładzie uprawy łubinu żółtego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
24. Ujęcie informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdaniach przedsiębiorstw sektora informatycznego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
25. Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości. Samoocena pracowników działów finansowo-księgowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
26. Badania ilościowe w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości – wyzwania metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Przejdź
27. Rola rachunkowości w realizacji projektów unijnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
28. Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 1 2016 Przejdź
29. Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy z perspektywy rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
30. Czynniki warunkujące rozwój rachunkowości w XXI wieku – wybrane problemy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
31. Pomiar w rachunkowości finansowej wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
32. Nurt badań interdyscyplinarnych w rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
33. Uproszczone podejście do umów leasingu – uwarunkowania i skutki stosowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
34. Rachunkowość w zarządzaniu parkiem narodowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
35. Rola kokpitów menedżerskich w rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
36. W trosce o wizerunek rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
37. Problem ujęcia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w rachunkowości – głos w dyskusji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
38. Przydatność danych pochodzących z rachunkowości w analizach benchmarkingowych szpitala
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 (80) cz. 2 2016 Przejdź
39. Wpływ sytuacji gospodarczej na alokację podatku dochodowego w przedsiębiorstwach w zakresie aktywów z tytułu podatku odroczonego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 (83) cz. 2 2016 Przejdź
40. Human Resources Accounting: A Suggested Model for Measurement and Valuation
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
41. Komercjalizacja własności intelektualnej. Problemy i bariery
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
42. Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie roślinnych aktywów biologicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
43. Audyt zewnętrzny jako mechanizm nadzoru korporacyjnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
44. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości sektora publicznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
45. Zrównoważona rachunkowość w systemie raportowania wyników dla interesariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
46. Rachunkowość kreatywna - dobra czy zła?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
47. Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
48. Wykorzystanie psychologicznych koncepcji człowieka w badaniach rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 (94) cz. 1 2018 Przejdź
49. Zwiększenie roli i odpowiedzialności biegłych rewidentów w ograniczaniu manipulowania sprawozdaniami finansowymi
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Przejdź
50. Sensitivity Analysis in Business Risk Assessment in Practice of Polish Companies
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
51. The Book of Revenue and Costs – Evolution of the Simplified Form of Record
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
Strona