Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Rola inwestorów w kreowaniu rozwoju kluczowych obszarów gospodarczych

Autorzy: Małgorzata Saar
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Słowa kluczowe: internacjonalizacja bezpośrednie inwestycje zagraniczne rozwój przedsiębiorczości
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (269-280)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Publikacja przedstawia dynamikę rozwoju zagranicznych inwestycji w Polsce oraz rozwój polskich inwestycji za granicą. Posiadając optymalne warunki geograficzne, ale również gospodarcze i społeczne, Polska jest atrakcyjnym miejscem dla lokowania biznesu, jednak lokalni włodarze powinni zwracać większą uwagę na rozwój rodzimych firm i szukać możliwości ich ekspansji zagranicznej. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014 – 2020 stworzy możliwości umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz wykreowania marki własnej marki polskich produktów za granicą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego dla zagranicznych inwestorów, BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., Warszawa 2014;
2.Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2012, Ernst & Young;
3.European Investment Monitor, Ernst & Young attractiveness survey 2013;
4.European Investment Monitor, Ernst & Young attractiveness survey 2014;
5.Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2013;
6.World Investment Report 2013, UNCTAD;
7.XI Forum Samorządowe, 22-23 czerwca 2015 r., Kołobrzeg;
8.Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 r., Narodowy Bank Polski, 2013;
9.www. paiz.gov.pl ;
10.www.coi.wzp.pl;
11.http://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib_2013_n.pdf.