Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Wybrane aspekty polskich przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego w latach 2008–2014

Autorzy: Adam Rosiński

Michał Zdanowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: polityka innowacyjna centrum badawczo-rozwojowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (139-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Liczba przedsiębiorców o statusie centrów badawczo-rozwojowych stale wzrasta. Takie centra tworzone są głównie w duży ch miastach i działają jako spółki prawa handlowego. Wysokość ich kapitału zakładowego zwykle nie przekracza miliona złotych. W przeważającej części prowadzą one badania i prace rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych. Celem artykułu jest opisanie przedsiębiorców działających w formie centrów badawczo-rozwojowych pod względem ich liczby, lokacji, organizacji prawnej, wielkości kapitału zakładowego oraz przedmiotu prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Jednostki+organizacyjne+nadzorowane+lub+podlegle/Centra+badawczo+rozwojowe (dostęp 20.10.2014).
2.Materiały Centralnej Informacji rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3.Roczny Raport Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2013, www.uprp.pl/uprp/_gAllery/62/95/62957/raport_2013.pdf (dostęp 23.10.2014).
4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU z 2007 nr 251, poz. 1885 z późn. zm.
5.Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU z 2008 r., nr 116, poz. 730 z późn. zm.
6.Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2012 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/wstepne-szacunki-produktu-krajowego-brutto-wedlug-wojewodztw-w-2012-r-opracowanie-eksperymentalne,4,1.html (dostęp 23.10.2014).
7.http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Jednostki+organizacyjne+nadzorowane+lub+podlegle/ Centra+badawczo+rozwojowe (dostęp 20.10.2014).