Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 130 2018
Rynek pocztowy – przyczynek do badań z perspektywy zarządzania
(POSTAL MARKET – CONTRIBUTION TO RESEARCH FROM THE MANAGEMENT PERSPECTIVE)

Authors: Konrad Michalski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: postal market postal operator management
Year of publication:2018
Page range:9 (89-97)
Klasyfikacja JEL: L87 D23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the last decade of the 20th century, transformations of the UE’s postal industry took place. These changes were associated with such concepts as demonopolization, deregulation and liberalization of the market. Currently, postal operators must take into account the new operating conditions: an open market and functioning in the conditions of e-substitution and development of e-commerce. The aim of the article is to formulate the contribution to research from the perspective of management sciences. Starting from the universal management principles, the basic research questions regarding management of the postal operator were stated. The article is based on experiences of the Polish postal market. The diagnosis of situation and formulation of the conclusions were based on the analysis of literature and the actual regulatory (UKE) market report as well as on participating observation in the management processes in Polish Post (PP).
Download file

Article file

Bibliography

1.Buko, J. (2009). Powszechne usługi pocztowe w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Szczecin: WNUS.
2.Chyż, B. (2015). Ludzie listów już nie piszą… Zobacz, ile wysłaliśmy ich przez ostanie 50 lat. Pobrane z: www.biqdata.wyborcza.pl/ludzie-listy-pisza-nie-juz-nie-pisza-ile-wysylalismytradycyjnych-listow-przez-ostatnie-50-lat (3.08.2017).
3.Czaplewski, R. (red.) (2003). Restrukturyzacja rynku pocztowego w świetle integracji Polski z Unią Europejską. Szczecin: WNUS.
4.Czaplewski, R. (2015). Liberalizacja polskiego rynku usług pocztowych – zastosowane rozwiązanie i jego następstwa. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 41–50.
5.Czaplewski, R. (2016). Rynek usług pocztowych w warunkach rozwoju komunikacji elektronicznej. Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 39–47. DOI: 10.18276/epu.2016.123-04.
6.Czaplewski, R. (2017). Skutki przekształceń europejskich rynków usług pocztowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 1 (126/1), 45–51. DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-05.
7.Czaplewski, R., Flaga-Gieruszyńska, K. (red.) (2008). Rynek usług pocztowych. Warszawa: Wolters Kluwer. DI (2013). Poczta rusza do logistycznej ofensywy, Puls Biznesu – dodatek, 29 marca, I–II.
8.Drab-Kurowska, A. (2015). Oddziaływanie rynku e-commerce na rynek pocztowy. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 349–356.
9.Gogołkiewicz, M., Michalski, K. (2015). Systemowe i procesowe podejście do systemu logistycznego operatora pocztowego. Prace Naukowe WSB w Gdańsku, 15, 203–218.
10.Jeszka, A.M. (2013). Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 158, 31–39.
11.Krakała-Zielińska, M. (2009). Prawo pocztowe Unii Europejskiej. Toruń: TNOiK.
12.Michalski, K. (2016). Planowanie logistyczne jako kluczowy element wsparcia logistycznego operatora pocztowego. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 4, 63–70.
13.Michalski, K., Pastuszak, Z. (2003). E-biznes na poczcie po europejsku. Logistyka, 3, 56–57.
14.Nowak, S. (2011). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. Poczta Polska (2017). Pobrane z: www.poczta-polska.pl/o-nas/# (7.08.2017).
15.Snażyk, Z. (2015). Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku. Warszawa: C.H. Beck.
16.Stockwatch (2017). Pobrane z: www.wiadomosci.stockwatch.pl/poczta-polska-i-bank-pocztowy- -porzucily-plany-debiutu-na-gieldzie,akcje,191587 (3.08.2017). UKE (2017). Raport o stanie rynku pocztowego w 2016 roku. Pobrane z: www.uke.gov.pl/rynek-uslug-pocztowych-12343 (3.08.2017).
17.Wolska, G. (2005). Zmiany strukturalne rynku usług pocztowych w Polsce. Szczecin: WNUS.
18.Wróbel, M. (2013). Potencjalne możliwości integracji usług logistycznych realizowanych na potrzeby poczty i rynku TSL. Studia Ekonomiczne, 143, 418–432.