Ekonomiczne Problemy Usług

Before: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA

Authors guidelines

Below are attached the main formal requirements for the articles (paper format)