Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Polsko-niemiecka wymiana handlowa w sektorze maszynowym w latach 2001–2013. Ocena szans i zagrożeń
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
2. Zasada prawdy w polskim procesie karnym – uwagi na tle zmian k.p.k
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2016 (15) 2016 Go to
3. Nieeuropejskie kierunki rozwoju polskiego eksportu w latach 2009–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
4. The Impact of the Level of Inventories on Corporate Profits in E-Commerce Companies in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Go to
5. Inwestycje finansowe w dzieła sztuki w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 (89) cz. 2 2017 Go to
6. Rynek pocztowy – przyczynek do badań z perspektywy zarządzania
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
7. Koncepcja modelu sterującego dla przedsiębiorstwa z sektora dóbr szybko rotujących
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
8. Perspektywy rozwoju ekosystemu start-upowego w województwie zachodniopomorskim w świetle europejskich trendów
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
9. Ogólnopolska konferencja branżowa „Pacjent i personel medyczny wobec praktycznych problemów prawnych”, Szczecin, 9 czerwca 2021 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2021 (36) 2021 Go to
10. Rzeczy osierocone, czyli autobiografizm przemilczany Rzeczy, których nie wyrzuciłem
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (16) 2021 2021 Go to
Page