Ekonomiczne Problemy Usług

Before: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access 

Contact

Assistant editor:

Joanna Wieczorek

Faculty of Management and Economics of Services

University of Szczecin

Cukrowa Street 8, 71-004 Szczecin

Phone: +48 91 4443369, fax. +48 91 4443116

e-mail: joanna.wieczorek@wzieu.pl