Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 130 2018
Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim
(COMPETITIVENESS OF POLISH ROAD TRANSPORT ON THE EUROPEAN MARKET)

Authors: Augustyn Lorenc
Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny
Keywords: the market of transport services development trends of the TSL market economic aspects
Year of publication:2018
Page range:11 (77-87)
Klasyfikacja JEL: R41 L91 L87
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article focuses on showing the position of Poland and Polish carriers against the European market. One of the objectives of the publication was to assess the chances of Polish road carriers on the European market and to indicate the factors determining the success of running a transport company on the market. According to Eurostat statistics, Poland is in second place in Europe in terms of transport performance. However, in terms of the transported weight of cargo, it is in the fourth place. This situation shows that Polish transport companies are pursuing an aggressive strategy of entering the foreign market, and it is necessary to take measures aimed at increasing the efficiency of transport. The article discusses trends in the development of the European market as well as economic aspects related to the economic activity of Polish carriers. Opportunities and threats for Polish companies from the TFL sector as well as predictions related to their further development were presented.
Download file

Article file

Bibliography

1.Eurostat (2017). Pobrane z: www.ec.europa.eu (16.06.2017).
2.Kordel, Z. (2016). Regulowanie rynku transportu drogowego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 58, 243–254.
3.Leończuk, D. (2011). Transport drogowy towarów w Polsce. Economy and Management, 4, 98–108.
4.Mindur, L. (2016). Przewozy międzynarodowego transportu drogowego w Polsce po transformacji gospodarczej. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 17, 1449–1452.
5.Neider, J. (2008). Transport międzynarodowy. Warszawa: PWE.
6.Rucińska, D., Kędzior-Laskowska, M. (2015). Bezpieczeństwo i terminowość – atrybuty jakości usług w transporcie drogowym ładunków. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 57, 129–144.
7.Rudnikowska, E. (2013). Gęściej, czyli świat się kurczy. Pobrane z: http://www.newsweek.pl/biznes/tsl-transport-newsweek-pl,artykuly,275494,1.html (16.06.2017).
8.Szymonik, A. (2014). Eurologistyka teoria i praktyka. Warszawa: Difin. Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015 (2017). Warszawa. Transport – wyniki działalności w 2013 roku (2015). Warszawa. Transport – wyniki działalności w 2015 roku (2017). Warszawa.
9.Urbanyi-Popiołek, I. (red.) (2013). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.