Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
Selection of accommodation by Polish tourists in Croatia
(Wybór zakwaterowania przez polskich turystów w Chorwacji)

Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (169-180)
Klasyfikacja JEL: L83 Z30
Słowa kluczowe: zakwaterowanie turystyczne Chorwacja zakwaterowanie z własnym wyżywieniem Internet
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: KAROLINA MACHCZYŃSKA
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Earth Sciences

CZESŁAW ADAMIAK
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Earth Sciences

VUK TVRTKO OPAČIĆ
University of Zagreb, Department of Geography

Abstrakt

Artykuł opisuje wybory zakwaterowania przez polskich turystów odwiedzających Chorwację. Badanie oparto o wyniki ankiety internetowej przeprowadzonej wśród użytkowników tematycznych stron na Facebooku i forów internetowych. Większość respondentów korzysta z apartamentów i innych form zakwaterowania z własnym wyżywieniem. W świetle wyników najistotniejszymi źródłami informacji i kanałami zakupu usług noclegowych są serwisy internetowe. Najważniejszymi motywami wyboru zakwaterowania okazały się położenie nad morzem, cena i czystość. Poza dominującą grupą osób rezerwujących zakwaterowanie z własnym wyżywieniem, wyróżniono mniej liczne grupy turystów korzystających z usług hoteli i tradycyjnych biur podróży, oraz użytkowników kempingów szukających zakwaterowania na miejscu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buhalis, D. (2003). eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management. London: Pearson.
2.Dolnicar, S. (ed.) (2018). Peer-to-peer Accommodation Networks: Pushing the Boundaries. Oxford: Goodfellow Publishers. Eurostat (2018a). Population: main tables. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography- migration-projections/population-data/main-tables (31.10.2018).
3.Eurostat (2018b). Tourism Statistics — Annual Results for the Accommodation Sector. Retrieved from: https://ec.europa. eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_-_annual_results_for_the_accommodation_sector (31.10.2018).
4.Garrod, B. (2012). Accommodation Providers. In: P. Robinson (ed.), Tourism: The Key Concepts (pp. 3-7). London: Routledge.
5.Gretzel, U., Yoo, K.H. (2008). Use and Impact of Online Travel Reviews. In: P. O’Connor, W. Hopken, U. Gretzel (eds.), Information and Communication Technologies in Tourism (pp. 35-46). Vienna: Springer.
6.GUS (2018). Turystyka w 2017 r. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turysty- ka/turystyka-w-2017-roku,1,15.html (31.10.2018).
7.Hall, C.M., Müller, D. (2018). Second Home Tourism: An Introduction. In: C.M. Hall, D. Müller (eds.), The Routledge Handbook of Second Home Tourism and Mobilities (pp. 3-14). Abingdon: Routledge.
8.Huang, Z. (1998). Extensions to the k-Means Algorithm for Clustering Large Data Sets with Categorical Values. Data
9.Mining and Knowledge Discovery, 2, 283-304.
10.Kodinariya, T.M., Makwana, PR. (2013). Review on determining number of Cluster in K-Means Clustering. International
11.Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 1 (6), 90-95.
12.Kowalska, K. (2018). Konkurencyjność podmiotów sharing economy w turystyce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (42), 19-27.
13.Law, R., Leung, R., Lo, A., Leung, D., Nang Fong, L.H. (2015). Distribution channel in hospitality and tourism.
14.International Journal of Contemporary Hospitality Management, 3 (27), 431-452.
15.Ministry of Tourism Republic of Croatia (2018a). Ostvareni prihodi u 2017. godini potvrda su velikog napretka hrvatskog turizma. Retrieved from: https://mint.gov.hr/vijesti/ostvareni-prihodi-u-2017-godini-potvrda-su-velikog-napret- ka-hrvatskog-turizma/12079 (7.11.2018).
16.Ministry of Tourism Republic of Croatia (2018b). Tourism in Figures 2017. Retrieved from: https://mint.gov.hr/ UserDocsImages//AA_2018_c-dokumenti//180608_HTZTUBENG_2017.PDF (31.10.2018).
17.Palmer, A., McCole, P. (1999). The virtual re-intermediation of travel services: A conceptual framework and empirical investigation. Journal of Vacation Marketing, 1 (6), 33-47.
18.Pawlicz, A. (2012). E-turystyka. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Perles-Ribes, J.F., Ramón-Rodríguez, A.B., Such-Devesa, M.J. (2018). Second homes vs. residential tourism: A research gap. Tourism, 1 (66), 104-107.
20.Polish Chamber of Tourism (2018). Zagraniczne wakacje Polaków 2018 — raport Polskiej Izby Turystyki. Retrieved from https://www.travelplanet.pl/blog/zagraniczne-wakacje-polakow-2018-raport-polskiej-izby-turystyki/ (31.10.2018). Standing, C., Tang-Taye, J.P., Boyer, M. (2014). The Impact of the Internet in Travel and Tourism: A Research Review 2001-2010. Journal of Travel & Tourism Marketing, 1 (31), 82-113.
21.UNWTO (2017). Tourism Highlights. Retrieved from https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419876 (31.10.2018).
22.Więckowski, M. (2014). Zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie (self-catering accommodation) - zarys problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 807. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3, 243-257.
23.WTTC (2018). Travel & Tourism Economic Impact 2018: Croatia. Retrieved from https://www.wttc.org/-/media/files/ reports/economic-impact-research/countries-2018/croatia2018.pdf (31.10.2018).