Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
Cultural heritage and the development of sustainable tourism in the Eje Cafetero region of Colombia
(Dziedzictwo kulturowe a rozwój turystyki zrównoważonej w regionie El Eje Cafetero, w Kolumbii)

Autorzy: MIROSŁAWA CZERNY
University of Warsaw Faculty of Geography and Regional Studies

CIRO ALFONSO SERNA MENDOZA
Universidad de Manizales Director Doctorado en Desarrollo Sostenible

ANDRZEJ CZERNY
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin Faculty of Earth Sciences and Spatial Management

DIANA SOFÍA SERNA GIRALDO
Universidad de Manizales Doctorado en Desarrollo Sostenible
Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe turystyka kulturowa rozwój zrównoważony kraje rozwijające się Eje Cafetero
Rok wydania:2018
Liczba stron:17 (83-99)
Klasyfikacja JEL: Z32 Q20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Na dziedzictwo, jako jeden z elementów kultury, należy spojrzeć przez pryzmat jego potencjału ekonomicznego i możliwości kreowania gospodarki lokalnej i regionalnej. Krajobraz kulturowy, szczególnie promowany i ceniony przez ludność miejscową i przyjezdnych stanowić może również obiekt dziedzictwa. Niewątpliwie jest nim region uprawy kawy w zachodniej Kolumbii. El Eje Cafetero - zadeklarowany obiektem dziedzictwa kulturowego przez UNESCO stał się jednym z najbardziej popularnych destynacji turystycznych w tym kraju. Region turystyczny Eje Cafetero, przedstawiany jest często jako przykład zrównoważonej gospodarki opartej na istniejących zasobach naturalnych i dziedzictwie kulturowym w krajobrazie andyjskim zachodniej Kolumbii. Władze departamentów i municypiów „kawowych” w przyjętych planach i programach rozwoju turystyki w regionie, uznając wyjątkowość cech społecznych, gospodarczych i krajobrazowych tej części kraju wspierają taki właśnie kierunek rozwoju (Martinez, 2006), biorąc przykład z innych krajów i regionów świata, gdzie produktem eksportu jest właśnie turystyka (Getino 1993). Celem artykułu jest analiza i ocena wpływu rozwoju turystyki kulturowej na rozwój regionu tradycyjnie rolniczego, gdzie dominowała uprawa kawy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Álvarez, Andrés Felipe (2018). Retrieved from: http://blogs.eltiempo.com/viaje-ha-sido/2015/01/07/salento-turismo-si- pero-no-asi/ (7.11.2018).
2.Arango Gaviria, O. (2008). Eco-región eje cafetero: una experiencia de desarrollo regional en Colombia. ACE, 7, 199-220. Ateljevic, I. (2000). Circuits of tourism: stepping beyond the “production/consumption” dichotomy. Tourism Geographies,
3.2 (4), 369-388.
4.Britton, S. (1991). Tourism, capital and place: towards a critical geography of tourism. Environment and Planning D: Society and Space, 9, 451-478.
5.Cardona Lenis, N.C., Valencia, D. C., Salazar Uribe, A., Arias Toro, A.M., Vásquez, J.A., Villota, F., Loboguerrero, A. (2013). Análisis del sector turismo en el Eje Cafetero. Grafías Disciplinares de la UCP, 22, 49-54.
6.Chavez, J. (2005). Ecoturismo. México: Trillas.
7.Colombia Travel, (2010). Retrieved from: www.colombia.travel/turismo-verde.
8.Cordova Aguilar, H., Czerny, M., Czerny, A. (2018). El desarrollo sostenible de una región con gran potencial turís¬tico. El caso del Valle del Colca. In: M. Czerny, C.A.Serna Mendoza (eds.), Globalización y Desarrollo Sostenible (pp. 159-180). Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
9.Escobar, G. (2017). Eje Cafetero: construcción social e histórica del territorio. Revista Summa Iuris, 1 (5), 1-14.
10.Fuentes Guerra, J. (2017). Alojamiento turístico en el Eje Cafetero de Colombia. Cádiz: UNIR.
11.Getino, O. (1993). Turismo y desarrollo en América Latina. México: Editorial Limusa.
12.Giraldo López, V., Marín Aguirre, V., Yepes Montoya, X. (2015). Caracterización de la estructura socio-económica del turismo en el Departamento de Risaralda. Pereira: Universidad Tecnología de Pereira.
13.Graham, B., Ashworth, G.J., Tunbridge, J.E. (2000). A Geography of Heritage. Power, Culture and Economy. London: Arnold.
14.Harvey, D. (1989). From managerial to entrepreneurialism: the transformation in urban governance in late capitalism. Geografiska Annaler, 71, 3-17.
15.Harvey, D. (1993). From space to place and back again: reflections on the condition of postmodernity. In: J. Bird, B. Curtis, T. Putnam, G. Robertson, L. Tickner (eds.), Mapping the Futures: Local Cultures and Global Change (pp. 3-29). London: Routledge.
16.Jackson, P, Thrift, J. (1995). Geographies and cultural politics of advertising. Progress in Human Geography, 3 (20), 356-371.
17.Kumar, A., Welz, F. (2001). Culture in the world-system: An interview with Immanuel Wallerstein. Social Identities, 2
18.(7) , 221-231.
19.Mcintosh, R. (2006). El turismo, planeación, administración y perspectiva. Mexico: Editorial Limusa S.A.
20.Martínez, V. (2006). Ocio y turismo en la sociedad actual. Madrid: Interamericana de España.
21.Estudio de la competitividad del sector turismo, t. 2. (1995). Bogota: Ministerio de Desarrollo y Turismo.
22.Neira, M. (2005). Ambito turistico. 2nd edition. Pereira.
23.Pérez, V. G, J., Valencia, F., González, B., Cardona, J.C. (2014). Pereira: contexto actual y perspectivas. Documento de trabajo sobre economía regional. Cartagena: Banco de la Republica.
24.Sandoval, E. (2006). Ecoturismo, operación técnica y gestión ambiental. Mexico: Trillas.
25.https://www.elquindiano.com/noticia/6381/espanoles-y-estadounidense (7.11.2018).
26.http://www.camaraarmenia.org.co/noticia-detalles-id-1488.htm (6.11.2018).
27.http://caracol.com.co/emisora/2017/11/16/pereira/1510853481_360009.html (6.11.2018).
28.http://caracol.com.co/emisora/2018/02/22/pereira/1519298187_538380.html (6.11.2018).
29.http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-6_creci_la (26.09.2018).
30.http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-se-espera-la-visita-de-hasta-120-mil-turistas-en-salento- nota-116854 (6.11.2018).
31.https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3606110 (6.11.2018).
32.https://www.federaciondecafeteros.org/algrano-fnc-es/index.php/comments/produccion_de_cafe_de_colombia_aumen- ta_36_en_junio/ (31.10.2018).