Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży hotelarskiej

Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (59-66)
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu hotelarstwo dobre praktyki
Autorzy: Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena realizacji działań społecznie odpowiedzialnych podejmowanych przez podmioty branży hotelarskiej. Realizacji celu pracy podporządkowany został jej układ, w ramach którego przybliżono koncepcję CSR (także w kontekście branży hotelarskiej) oraz przedstawiono działania społecznie odpowiedzialne podejmowane przez podmioty branży hotelarskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duraj, J. (2004). Wymiary analityczne społecznej odpowiedzialności. W: H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem — między teorią a praktyką. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
2.ISO 26000 Społeczna odpowiedzialność — broszura (2010). Genève: International Organization for Standardization. Mazur-Wierzbicka, E. (2012). CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności. Szczecin: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina.
3.Mazur-Wierzbicka, E. (2013a). Miejsce turystyki zrównoważonej w europejskim sektorze turystycznym. Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik (5, T. 1), 114-125.
4.Mazur-Wierzbicka, E. (2013b). Nowe oblicze turysty - turysta ekologicznie świadomy. Handel Wewnętrzny, wrzesień- październik (5, T. 1), 101-113.
5.Nogieć, J. (2013). Działania społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do różnych grup odbiorców. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1 (33).
6.Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
7.www.orbis.pl (10-06-2017)
8.www.qubushotel.com (10-06-2017)
9.www.rezidor.com (10-06-2017)
10.www.orbis.pl/o-firmie/grupa-orbis/polska (10-06-2017)
11.www.starwoodhotels.com(10-06-2017)