Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Koncentracja geograficzna obiektów spotkań a rozwój przemysłu wydarzeń w województwie śląskim

Autorzy: Krzysztof Cieślikowski
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Słowa kluczowe: obiekty spotkań przemysł wydarzeń turystyka biznesowa
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (147-158)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autor dokonał analizy rynku wydarzeń w woj. śląskim, szczególnie jego strony podażowej, z uwzględnieniem specyfiki administracyjnego podziału tego województwa. Przedstawiono konsekwencje koncentracji geograficznej obiektów spotkań dla zarządzania tymi obiektami na rynku wydarzeń. Celem artykułu było wskazanie i analiza specyficznych aspektów funkcjonowania i rozwoju rynku wydarzeń w odniesieniu do zarządzania obiektami spotkań, tworzenia w miastach specjalnych struktur organizacyjnych dla koordynacji tworzenia produktów na rynku wydarzeń, a także specyfiki promocji przy znacznej liczbie dużych obiektów spotkań na stosunkowo małej przestrzeni geograficznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borodako, K., Berbeka, J., Niemczyk, A., Seweryn, R. (2014). Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
2.Cieślikowski, K., Kantyka, J. (2014). Współczesne obiekty sportowe jako podmioty na rynku turystyki biznesowej w Polsce. Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1 (25), 147–163.
3.Cieślikowski, K., Kantyka, J. (2015). Wykorzystanie wielkich wydarzeń w promocji miasta – na przykładzie Katowic. Marketing miejsc – teraźniejszość czy przyszłość? Zeszyty Naukowe, nr 40 Uczelnia Vistula, 29–41.
4.Cieślikowski, K. (2010). Hotele jako kluczowe podmioty w procesie kształtowania oferty na rynku turystyki konferencyjnej. Turystyka biznesowa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, nr 24, 7–22.
5.Cieślikowski, K. (2014). Rynek turystyki konferencyjnej. t. 1. Podstawy teoretyczne. Funkcjonowanie i rozwój na świecie. Katowice: AWF.
6.Cieślikowski, K. (2015). Komercjalizacja obiektów sportowych – przykłady dobrych praktyk. W: II Konferencja Menadżerów Sportu. Katowice: AWF.
7.Crouch, I., Geoffrey, J., Ritchie, J. (1998). Convention Site Selection Research: A Review, Conceptual Model, and Propositional Framework. Journal of Convention & Exhibition Management, no. 1, 49–69.
8.Crouch, I., Ritchie, J. (1999). Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity. Journal of Business Research, no. 44, 137–152.
9.Czakon, W., Rogalski, M. (2014). Coopetition Typology Revisited – a Behavioural Approach. International Journal of Business Environment, vol. 6, no. 1, 28–46.
10.GDDKiA. (2015). Generalny pomiar ruchu w 2010 roku. Warszawa.
11.Getz, D. (1989). Special Events: Defining the Product. Tourism Management, no. 10 (2), 125–137.
12.Goldblatt, J. (2014). Special Events: Creating and Sustaining a New World for Celebration. New Jersey: John Willey & Sons Inc.
13.Grzegorczyk, A., Majewski, J., Wróblewski, S. (red.). (2014). Innowacje w przemyśle spotkań. Warszawa: WSP.
14.Grzeszczak, J. (1999). Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Wrocław: Continuo.
15.Gugg, A., Hank-Haase, G. (1995). Die wirtschaftliche Bedeutung des Tagungs- und Kongressreiseverkehrs in Deutschland. Frankfurt: ghh consult GmbH.
16.Hank-Haase, G. (1992). Der Tagung – und Kongressreiseverkehr als wirtschaftlicher Faktor in Deutschen Grosstaten unter besonderer Berücksichtigung von Wiesbaden. Trier: Selbstverl. der Geograph. Ges.
17.Hansen, N. (1992). Competotion, Trust, and Reciprocity in the Development of Innovative Regional Milieux. Papers in Regional Science.
18.Oppermann, M. (1996a), Convention Cities – Images and Changing Fortunes. The Journal of Tourism Studies, vol. 7 (1), 10–19.
19.Oppermann, M. (1996b). Convention Destination Images Analysis of Association Meeting Planners’ Perceptions. Tourism Management, vol. 17, no. 3, 175-182
20.Porter, M. (2006). Strategia konkurencji, Warszawa: MT Biznes.
21.Hotel Professionals Sp. z o.o. (2015). Raport roczny 2014. Rynek hotelowy w Polsce. Warszawa.
22.Report. (2015). Demographia World Urban Areas. 11th Annual Edition (Built-Up Urban Areas or World Agglomerations), Belleville.
23.TEAM. (2013). UK Events Market Trends Survey 2013. Tourism Consulting and Tony Rogers Conference & Event Services, Eventia, Birmingham.
24.www.gpw.pl.
25.www.ksse.com.pl. www.pot.gov.pl.
26.www.przemiana.katowice.eu. www.stat.gov.pl.