Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-26
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Organizacja żywienia przez uczestników niezorganizowanych wyjazdów turystycznych

Autorzy: Iwona Kowalczuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: turystyka żywienie zachowania konsumentów
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (309-319)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badania było poznanie sposobów organizacji żywienia przez osoby uczestniczące w niezorganizowanych wyjazdach turystyczno-wypoczynkowych. Badanie zrealizowano w październiku 2014 roku, metodą ankietową, na próbie 367 respondentów w wieku 15 i więcej lat. Stwierdzono, iż blisko połowa respondentów przygotowywała posiłki przeważnie lub wyłącznie we własnym zakresie, co czwarty badany mniej więcej w tych samych proporcjach robił to samodzielnie oraz korzystał z usług gastronomicznych i zbliżony odsetek jadał posiłki przeważnie lub wyłącznie w lokalach gastronomicznych. Odnotowano różnice jeśli chodzi preferowane miejsca konsumpcji poszczególnych posiłków. Skłonność do korzystania z usług gastronomicznych przez turystów malała wraz wiekiem, wielkością miejsca zamieszkania, wagą przywiązywaną do żywienia oraz długością wyjazdu, natomiast rosła wraz ze wzrostem dochodu. Główną motywacją do spożywania posiłków w gastronomii była dla badanych osób wygoda oraz możliwość spędzenia czasu w atrakcyjny sposób, zaś do samodzielnego przygotowywania posiłków - niższe koszty. W opinii respondentów posiłki spożywane podczas wyjazdów mają niższą wartość odżywczą, wyższą wartość energetyczną, jadane są w innych porach, ale bardziej regularnie niż zazwyczaj.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badora B., 2015, Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w roku 2014 i plany na rok 2015[online], Raport CBOS, dostępny w: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_016_15.PDF [Dostęp: 24.08.2015].
2.Czubała A., 2006, Usługi w gospodarce, w: Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., red., Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
3.Dominik P., 2005, Zasady i organizacja żywienia w turystyce, Wydawnictwo Alamer, Warszawa.
4.Edwards J.S.A., 2009, What is food Service? in: Journal of Food Service, nr 20.
5.Gaworecki W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa.
6.Główny Urząd Statystyczny, 2001 i 2015, Budżety Gospodarstw Domowych (2000 i 2014), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
7.Główny Urząd Statystyczny, 2001 i 2015, Roczniki statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej 2000 i 2014, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
8.Hansen K. V., Jansen O., 2005, Consumer values among restaurants customers, in: Edwards J.S.A., Kowrygo B., Rejman K., red., Culinary art and Sciences V. Global and National Perspectives, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
9.Imai C. M., Brunett D. J., Dwyer J.T., 2009, The Influence on Culture and Customs on Food Choices, in: Pond W.G., Nichols B.L., Brown D.L. , red., Adequate food for All. Culture, Science, and Technology of Food in the 21st Century, CRC Press, US.
10.Jeżewska-Zychowicz M., Kosicka M., 2007, Spożywanie posiłków poza domem a wybrane czynniki sytuacji rodzinnej, w: Żywienie Człowieka i Metabolizm, nr 4.
11.Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015 [online], Ministerstwo Sportu i Turystyki, dostępny w: www.pot.gov.pl/component/rubberdoc/doc/1588/raw [Dostęp: 20.08.2015].
12.Kowalczuk I., 2012, Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych – aspekt marketingowy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
13.Levytska G., 2011, Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencje rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
14.Łazarek R.,1999, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
15.Mikuta B., Żelazna K., 2004, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wyd. Format AB, Warszawa.
16.Milewski D., 2013, Rynek usług turystycznych i rekreacyjnych, w: Panasiuk A., red., Marketing w turystyce i rekreacji, PWN, Warszawa.
17.Panasiuk A., 2008, Struktura podmiotowa gospodarki turystycznej, w: Panasiuk A., red., Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
18.Program rozwoju turystyki do roku 2020 (projekt), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015, dostępny w: http://www.pzot.pl/tempOpen/default/files/ 00000000C8J6KNA6V883R57382Z1M0W7_Program_Rozwoju_Turystyki_do_2020_roku.pdf, [Dostęp: 18.08.2015].
19.Przecławski K., 2004, Człowiek a turystyka zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków.
20.Sala J., 2004, Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa.
21.Świątkowska M., 2008, Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki i usług hotelarsko-turystycznych, w: Mikuta B., Światkowska M., red., Organizacja usług turystycznych i hotelarskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
22.Świstak E., Tul-Krzyszczuk A., 2013, Definicje i klasyfikacje usług turystycznych, w: Świstak E., Tul-Krzyszczuk A., red., Usługi w turystyce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
23.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity), Dz.U. 2004, nr 223, poz. 2268 z późn. zm.
24.Wolny R., 2008, Czynniki determinujące konsumpcję usług w Polsce, w: Kędzior Z., Maciejewski G., red., Zachowania konsumentów - stagnacja czy zmiana?, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach , Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice.