Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Wykorzystanie algorytmu Conway’a w procesie optymalizacji obsługi ruchu turystycznego w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych

Autorzy: Adam Szromek
Politechnika Śląska
Słowa kluczowe: uzdrowiska logistyka algorytm
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (261-272)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł wskazuje możliwość zastosowania wybranych metod logistycznych w obsłudze ruchu turystycznego w uzdrowiskach. Celem pracy jest egzemplifikacja implementacji algorytmu Conway’a, będącego jednym ze sposobów optymalizacja zadań na wielu jednakowych stanowiskach pracy. Autor dokonuje wskazania możliwości zastosowania tej metody optymalizacji w działalności przyrodoleczniczych zakładów uzdrowiskowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Logistyka, D.Kisperska-Moroń, S.Krzyżaniak (red. nauk.), Wyd. Biblioteka logistyki, Poznań 2009, s.7
2.Coyle J. J., Bardi E. J., Langrey Jr. J. C.: Zarządzanie Logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 51-52
3.Kempny D., Logistyczna obsług klienta. PWE, Warszawa 2001, s. 27
4.B. Rzeczyński, Logistyka usług. Logistyka 2001/3, Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań 2001, s.16-18
5.Krawczyk S., Metody ilościowe w logistyce przedsiębiorstwa. Seria: Academia Oeconomica. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001
6.Krawczyk S., Metody ilościowe w planowaniu działalności przedsiębiorstwa. Seria: Academia Oeconomica. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001
7.Kukuła K., Jędrzejczyk Z., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2000
8.Gajda J.B., Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze Seria: Acedemia Oeconomica Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001