Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Przychody pozabiletowe w transporcie lotniczym

Autorzy: Joanna Hawlena
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: Transport lotniczy przewoźnicy niskokosztowi przychody pozabiletowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (251-260)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarządzanie przychodami (revenue management) oraz procedurą kształtowania cen to zagadnienia kluczowe dla sektora usług. Doświadczenia przewoźników lotniczych związane z zarządzaniem przychodami mogą być przykładem zwiększania zysków i budowania wartości firmy w czasach, gdy możliwości dalszego wzrostu produktywności i obniżki kosztów są bliskie wyczerpania. Posiadając ograniczone rezerwy finansowe i niewielkie możliwości dalszej obniżki kosztów eksploatacyjnych, przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej zaczęły intensywnie poszukiwać metod działania, umożliwiających poprawę efektywności ekonomicznej, poprzez aktywizację podaży prowadzonej w ramach szerszego zakresu nowoczesnego wolumenu usług dodatkowych. W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania omawianego pojęcia, zaprezentowano genezę i istotę technik uzyskiwania przychodów pozabiletowych, przedstawiono systematykę tego rodzaju przychodów oraz wskazano na ich znaczenie w bilansie przewoźników działających w segmencie low cost. Przedstawiono również  elementy systemu zarządzania przychodami, na które organizacje muszą położyć szczególny nacisk, aby prawidłowo  wdrożyć przedmiotową koncepcję.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cambridge Advanced Learner's Dictionary, (2008) Cambridge , With CD ROM. Combridge Uniwerssity Press.
2.Doganis R., (2006),The Airline Business, New York, Routledge.
3.Gross S., Schroder A., (2007), Handbook of Low Cost Airlines, Berlin., Erich Schmidt Verlag,
4.Hawlena J., (2004), Determinanty kształtowania cen usług transportowych, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
5.Hawlena J. , (2012 ), Znaczenie przewoźników niskokosztowych w procesie rozwoju turystyki kontynentalnej na przykładzie Europy. Logistyka nr 3.
6.Holloway S., (2008), Aldershot, Straight and Level. Practical Airline Economics, Ashgate Publishing Ltd.
7.http://www.rynek-turystyczny.pl/artykul/8783/amadeus-i-accor-rozszerzaja-wspolprace-w-dziedzinie-zarzadzania-przychodami.html [dostęp, 10.10.2015].
8.http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,122003,14626345,Linie_lotnicze_zarabiaja_krocie_na_oplatach_dodatkowych.html [dostęp, 10.10.2015].
9.Roczne deklaracje finansowe linii lotniczych za lata 2007-2014. http://www.amadeus.com/blog/31/05/ancillary-revenue-growth-is-seemingly-unstoppable [podjęto 20.10.2015)].
10.Rudawska I., (2009), Usługi w gospodarce rynkowej, Warszawa, PWE.
11.Stanton W.J. (1881), Fundamentals of Marketing. New York., Mc Graw-Hill Inc.
12.Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
13.World Airline Rankings Financial (2009-2015), Airlione Busines August
14.Worldwide Review of Ancillary Revenue Statistics (2009-2015), Amadeus Ancillary Revenue Guide by ldeaWorks
15.Ziob Ł., (2009), Wykorzystanie sprzedaży pokładowej jako kanału dystrybucji towarów w działalności linii lotniczych, w J. Hawlena (red.). Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw sektora TSL , Kraków, Wydawnictwo AT Group.
16.Ziob Ł., (2010), Przychody pozabiletowe - istotny element zwiększania konkurencyjności niskokosztowych linii lotniczych, w M. Michałowska (red.). Efektywność transportu w teorii i praktyce. Katowice, Prace Naukowa Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
17.Ziob Ł., (2011), Revenue management – possibilities of implementation in polish transportation enterprises. w: Kieruki rozwoju współczesnych systemów transportowych w warunkach globalizacji, w J. Hawlena( red.), Radom, Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”.