Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Nowe technologie na rynku przewozów lotniczych

Autorzy: Ewa Grabińska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sebastian Grabowski
Badania i Rozwój Sieci i Platform Usługowych. Orange Polska
Słowa kluczowe: marketing mobilny aplikacje mobilne linie lotnicze porty lotnicze rynek przewozów lotniczych transport lotniczy nowoczesne technologie
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (237-249)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano, jaką rolę na rynku przewozów lotniczych odgrywają nowe technologie. Wstępnie scharakteryzowano rynek usług lotniczych zarówno na świecie, jak i w Polsce, oraz opisano jego specyfikę. Dokonano przeglądu osiągnięć technologiczno--technicznych w sektorze lotniczym oraz przybliżono zagadnienie związków między postępem technologicznym a rozwojem transportu lotniczego. Następnie skoncentrowano się na opisie aplikacji mobilnych funkcjonujących na rynku usług lotniczych. W podsumowaniu podjęto temat szans i zagrożeń dla rozwoju sektora lotniczego, wynikających z wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, informacyjnych i telekomunikacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buhalis D., eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management, Pearson Education, Harlow 2003.
2.Goeldner Ch.R., Ritchie B.J.R., Tourism. Principles, Practcies, Philosophies, Tenth Edition, JohnViley&Sons, New Jersey 2006.
3.Rynek lotniczy 2014: Air Transport Market 2014, opr. D. Tłoczyński, Instytut Turystyki w Warszawie, dodatek do „Wiadomości Turystycznych”, Warszawa 2014.
4.Sznajder A., Technologie mobilne w marketingu, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
5.ATAG, Aviation benefits beyonds borders, marzec 2012.
6.OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing, Paris 2013.
7.https://itunes.apple.com/pl/app/
8.http://www.airport-poznan.com.pl
9.http://www.business-traveller.com
10.http://www.esky.pl
11.http://mmaglobal.com/
12.http://www.groundflight
13.http://www.lot.com/pl/
14.http://www.rzeszowairport.pl
15.http://winnicoapp.pl