Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Koncentracja geograficzna obiektów spotkań a rozwój przemysłu wydarzeń w województwie śląskim
(The Geographical Concentration of Meeting Venues and the Development of Events Industry in Silesia Province)

Authors: Krzysztof Cieślikowski
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Keywords: venues for meetings events industry business tourism
Year of publication:2016
Page range:12 (147-158)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In this article the author has analyzed the events market in the Silesian province with special reference to the administrative division of the province. Presented consequences of the geographical concentration of meetings venues for the management of these venues to event industry. The purpose of the article was to identify and analyze specific aspects of the functioning and development of the market developments in relation to facilities management meetings, the creation of urban special organizational structures for coordinating the creation of products on the market developments as well as the specifics of the promotion with a significant number of large meetings in a relatively small geographical area.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borodako, K., Berbeka, J., Niemczyk, A., Seweryn, R. (2014). Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
2.Cieślikowski, K., Kantyka, J. (2014). Współczesne obiekty sportowe jako podmioty na rynku turystyki biznesowej w Polsce. Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 1 (25), 147–163.
3.Cieślikowski, K., Kantyka, J. (2015). Wykorzystanie wielkich wydarzeń w promocji miasta – na przykładzie Katowic. Marketing miejsc – teraźniejszość czy przyszłość? Zeszyty Naukowe, nr 40 Uczelnia Vistula, 29–41.
4.Cieślikowski, K. (2010). Hotele jako kluczowe podmioty w procesie kształtowania oferty na rynku turystyki konferencyjnej. Turystyka biznesowa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, nr 24, 7–22.
5.Cieślikowski, K. (2014). Rynek turystyki konferencyjnej. t. 1. Podstawy teoretyczne. Funkcjonowanie i rozwój na świecie. Katowice: AWF.
6.Cieślikowski, K. (2015). Komercjalizacja obiektów sportowych – przykłady dobrych praktyk. W: II Konferencja Menadżerów Sportu. Katowice: AWF.
7.Crouch, I., Geoffrey, J., Ritchie, J. (1998). Convention Site Selection Research: A Review, Conceptual Model, and Propositional Framework. Journal of Convention & Exhibition Management, no. 1, 49–69.
8.Crouch, I., Ritchie, J. (1999). Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity. Journal of Business Research, no. 44, 137–152.
9.Czakon, W., Rogalski, M. (2014). Coopetition Typology Revisited – a Behavioural Approach. International Journal of Business Environment, vol. 6, no. 1, 28–46.
10.GDDKiA. (2015). Generalny pomiar ruchu w 2010 roku. Warszawa.
11.Getz, D. (1989). Special Events: Defining the Product. Tourism Management, no. 10 (2), 125–137.
12.Goldblatt, J. (2014). Special Events: Creating and Sustaining a New World for Celebration. New Jersey: John Willey & Sons Inc.
13.Grzegorczyk, A., Majewski, J., Wróblewski, S. (red.). (2014). Innowacje w przemyśle spotkań. Warszawa: WSP.
14.Grzeszczak, J. (1999). Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Wrocław: Continuo.
15.Gugg, A., Hank-Haase, G. (1995). Die wirtschaftliche Bedeutung des Tagungs- und Kongressreiseverkehrs in Deutschland. Frankfurt: ghh consult GmbH.
16.Hank-Haase, G. (1992). Der Tagung – und Kongressreiseverkehr als wirtschaftlicher Faktor in Deutschen Grosstaten unter besonderer Berücksichtigung von Wiesbaden. Trier: Selbstverl. der Geograph. Ges.
17.Hansen, N. (1992). Competotion, Trust, and Reciprocity in the Development of Innovative Regional Milieux. Papers in Regional Science.
18.Oppermann, M. (1996a), Convention Cities – Images and Changing Fortunes. The Journal of Tourism Studies, vol. 7 (1), 10–19.
19.Oppermann, M. (1996b). Convention Destination Images Analysis of Association Meeting Planners’ Perceptions. Tourism Management, vol. 17, no. 3, 175-182
20.Porter, M. (2006). Strategia konkurencji, Warszawa: MT Biznes.
21.Hotel Professionals Sp. z o.o. (2015). Raport roczny 2014. Rynek hotelowy w Polsce. Warszawa.
22.Report. (2015). Demographia World Urban Areas. 11th Annual Edition (Built-Up Urban Areas or World Agglomerations), Belleville.
23.TEAM. (2013). UK Events Market Trends Survey 2013. Tourism Consulting and Tony Rogers Conference & Event Services, Eventia, Birmingham.
24.www.gpw.pl.
25.www.ksse.com.pl. www.pot.gov.pl.
26.www.przemiana.katowice.eu. www.stat.gov.pl.