Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2017.4-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 20, No. 4/2017
Counteracting Social Exclusion of People with Motor Dysfunctions through Physical Culture- Opinions of People with and without Physical Disabilities

Autorzy: Marzena Grzybowska
The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice

Wojciech J. Cynarski
Uniwersity of Rzeszów

Grzegorz Błażejewski
Medical Center in Lisia Góra
Słowa kluczowe: physical culture marginalization and social exclusion people with physical disability
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (61-68)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In the years 2010-2012, the research survey was carried out on 480 people with or without physical disabilities. The aim of the research was to obtain information on attitudes and opinions of people with physical disabilities towards the possibility of reducing social marginalization through participation in physical culture. The research confirmed that the respondents’ attitudes towards participation of those people in physical culture were, in majority, positive. Participants of the research expressed the opinion that the feeling of marginalization of physically disabled persons would not have been so strong if there had been the possibility of an active participation in sport, recreation and tourism as well as in active rehabilitation. The possibilities of an active participation in physical activity should be inexpensive and widely accessible regardless of the year season and with providing volunteer assistance and transport facilitations.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramowska, B.E. (2005). Osoby niepełnosprawne w mediach i odbiorze społecznym. In: D. Gorajewska (ed.), Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian (pp. 191 –198). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
2.Błażejewski, G., Cynarski, W.J. (2014). Participation in fitness activities as a form of prevention from social exclusion of physically impaired persons – a report. Scientific Review of Physical Culture, 3, 57–62.
3.Koperski, Ł. (2012). Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością. Zagrożenia i szanse. In: H. Grzesiak, M. Fryza, K. Ratajczyk (eds.), Wykluczenie społeczne wczoraj i dziś (pp. 51–59). Poznań: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
4.Pluym, S.M., Keur, T.J., Gerritsen, J., Post, M.W. (1997). Community integration of wheelchair-bound athletes: a comparison before and after onset of disability. Clinical Rehabilitation, 3 (11), 227–235.
5.Simeonsson, R.J., Carison, D., Huntington, G.S., McMillen, J.S., Brent, J.L. (2001). Students with disabilities: a national survey of participation in school activities. Disability Rehabilitation, 2 (23), 49–63.
6.Ślężyński J. (ed.) (1997). Sport a chance for the disabled. Cracow: Polish Association of Disabled People.