Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 13.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W NIEPUBLICZNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
2. Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
3. Między słowem, obrazem a muzyką, czyli o integralności sztuk w Dziennikach Marii Dąbrowskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
4. Obszary przyrodnicze a rozwój turystyki w gminach powiatu poznańskiego
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
5. Leksykalno-stylistyczne zjawiska we współczesnych tekstach urzędowych Kościoła (na przykładzie statutów synodów diecezjalnych)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
6. O niektórych mechanizmach zmian urbonimów (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim)
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
7. Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych (na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda)
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
8. Regionalizacja czy unifi kacja leksyki? Uwagi na marginesie kwestionariusza do badań regionalizmów leksykalnych
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Przejdź
9. Wzorzec stylistyczny polszczyzny biblijnej w pierwszej połowie XVI wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 8, 2009 2009 Przejdź
10. Miejsce edukacji z zakresu przedsiębiorczości w polskim systemie oświaty – próba oceny stanu dotychczasowego w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
11. O różnych postaciach potoczności (Na materiale pamiętników Zofii Stryjeńskiej)
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
12. Komentarze metajęzykowe w Opisach niektórych okolic Polski Klementyny z Tańskich Hoffmanowej
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
13. O języku polskiej powieści brukowej
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
Strona