Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 10.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Korzyści i koszty funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w opiniach mieszkańców terenu przygranicznego
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2015 2015 Przejdź
2. Edukacja w świadomości mieszkańców regionu pogranicza wschodniego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Przejdź
3. Współpraca transgraniczna w ramach euroregionu Pomerania
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
4. Uwarunkowania powstania EuropejsKiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM (EUWT NOVUM) na pograniczu polsko-czeskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
5. The Barriers to and Directions of Cross-Border Cooperation in the Northern Part of the Polish-German Borderland
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
6. Wielokulturowe dziedzictwo Pomorza w polityce wystawienniczej Muzeum Narodowego w Szczecinie
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
7. Region ze słów. Górnośląskie odzyskiwanie głosu
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
8. Pogranicze jako fakt i kulturowa metafora
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
9. Sąsiedzkie dylematy na pograniczu polsko-niemieckim w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Przejdź
10. Antroponimy nieoficjalne na językowym pograniczu słowacko-polskim
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
Strona