Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2010 (23)
Wielokulturowe dziedzictwo Pomorza w polityce wystawienniczej Muzeum Narodowego w Szczecinie

Autorzy: Iwona Karwowska
Muzeum Narodowego w Szczecinie
Słowa kluczowe: regionalizm, kultura lokalna, pogranicze, kultura materialna
Rok wydania:2010
Liczba stron:11 (139-149)

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest lokalnemu procesowi gromadzenia świadectw kultury materialnej swojego regionu, ich naukowemu opracowaniu i udostępnieniu w formie ekspozycji, co zarazem jest podstawową misją każdego muzeum.  Muzeum Narodowe w Szczecinie mające w swych zbiorach rodzime zabytki archeologiczne, etnograficzne, historyczne, numizmatyczne, przyrodnicze i morskie jest jak najbardziej muzeum regionalnym. Ludność województwa zachodniopomorskiego mieszka na terenie o specyficznym, wielowarstwowym dziedzictwie kulturowym. Jego treści wpisane są w życie każdego Pomorzanina. Łączą one w sobie pamięć rodzimych tradycji przeniesionych w nowe miejsce ze wszystkich regionów etnograficznych przedwojennej Rzeczypospolitej, więzi i identyfikację z miejscem zamieszkania, widoczne zwłaszcza u urodzonych już na Pomorzu, dziedzictwo polskie – ogólnonarodowe, ale także częściowo niemieckie Charakterystyczny cykl wystaw muzeum szczecińskiego obejmują ekspozycje związane w różnorodny sposób z samym miastem – stolicą województwa. 

Bibliografia

1.August Ludwig Most. Pomorski artysta epoki biedermeieru, pr. zbior., red. E. Gwiazdowska, R. Makała, Szczecin 2007.
2.Bernhard Heiliger, pr. zbior., red. M. Wellmann, B. Kozińska, Berlin–Szczecin 1998.
3.Codzienność historii, pr. zbior., red. L. Karwowski, A. Bartczak, R. Makała, Szczecin 2007.
4.Dröge K., Odejść – pozostać – przybyć. Historie życia mieszkańców i przedmiotów z Dziadowa/Dadow, w: Ojczyzna wielu. Pamiętnik wystawy, red. I. Karwowska, E. Kaptur, Szczecin 2004.
5.Karwowska I., Mniejszości narodowe na Pomorzu. Refleksje muzealnego etnografa, w: Polityka i mniejszości narodowe na pograniczach, red. M. Giedrojć, M. Mieczkowska, J. Mieczkowski, Szczecin 1998.
6.Kozińska B., Hans Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie w XX wieku. Informator do wystawy, Szczecin 2009.
7.Kozińska B., Rozwój przestrzenny Szczecina od VII wieku do 1637 roku, Szczecin 2003.
8.Kukier R., Materiały do tradycyjnej kultury społecznej mieszkańców wyspy Wolin. Sprawozdanie z badań terenowych w 1971 roku, „Materiały Zachodniopomorskie” 1971, t. XVII.