Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 16.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Skutki globalnego kryzysu finansowego dla rozwoju gospodarczego Danii, Finlandii i Szwecji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
2. Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
3. Polityka makroostrożnościowa jako nowe wyzwanie banku centralnego
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
4. Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Przejdź
5. Impact of the Global Financial Crisis on the Industry of Festival, Concert and Club Tourism in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
6. Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004–2016
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
7. Pomiar naprężenia rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
8. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec globalnego kryzysu gospodarczego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
9. Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
10. Nowe tendencje w polityce pieniężnej po kryzysie finansowym 2008–2012
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 1 2016 Przejdź
11. Zastosowanie metody głównych składowych do analizy integracji rynków finansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
12. The Impact of the Global Financial Crisis on the Value Relevance of Leverage in the Polish Banking Sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 (82) cz. 2 2016 Przejdź
13. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa banków
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
14. Determinants for improving the financial situation of small and medium-sized companies – in the opinion of entrepreneurs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
15. The Revival of the Securitization Market after the Global Financial Crisis: A Case of Europe
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (2) 2018 2018 Przejdź
16. The performance of the SMEs in Poland during and after financial crisis and economic downturn – on the EU-28 background
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
Strona