European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729     DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-43
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Determinants for improving the financial situation of small and medium-sized companies – in the opinion of entrepreneurs

Autorzy: Małgorzata Porada-Rochoń
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services

Justyna Franc-Dąbrowska
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Economic Sciences
Słowa kluczowe: small and medium-sized companies financial crisis financial condition financial distress
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (355-362)
Klasyfikacja JEL: G30 G34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The dynamics of changes taking place in the environment as well as its variability and complexity create new research perspective. On the one hand, such character of the environment favours the development of companies, and on the other, it creates difficult conditions for conducting business activities and determines a number of threats. Nevertheless, business managers are always on the look for solutions and opportunities that would allow them to achieve higher efficiency of operations. The aim of the research was to identify determinants among which the management of small and medium-sized companies sees the possibilities of improving financial situation. The following research hypothesis was verified: along with the progressing process of globalization of the economy, the determinants of improvement of financial situation of the distorted and undistorted companies are diversified. The research was carried out using the cross-section microdata presented in questionnaires. The survey database contains 100 observations. Respondents were asked about what creates an opportunity to improve the financial condition of companies after the crisis of 2008. The conducted research allows the conclusion that, regardless of financial condition of small and medium-sized companies, the basic prerequisites for their functioning and improvement of the financial situation are economic development and legislation. These two determinants of improvement of financial situation prevailed in the opinions of the surveyed company managers, regardless of the method of classification of entities. Therefore, it can be concluded that the conducted research proved the regularity known from the literature to be true, and that the research hypothesis was confirmed.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank PeKao (2018). Raport o sytuacji mikro, małych firm w 2017 roku. Warszawa. Retrieved from: https://www.pekao.com.pl/binsource/f/00/Raport_2018_pol.pdf.
2.Campa, D., Camacho-Minano, M. (2015). The impact of SME” pre bankruptcy financial distress on earnings management tools. International Review of Financial Analysis, 42, 222–234. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521915001313.
3.Campello, M., Graham, J.R., Harvey C.R. (2010). The real effects of financial constraints: Evidence from a financial crisis. Journal of Financial Economic, 97 (3), 470–487 Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X10000413#!
4.Claessens, S., Tong, H., Wei, S.J. (2012). From the financial crisis to the real economy: Using firm-level data to identify transmission channels. Journal of International Economics, 88 (2), 375–387. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199612000426 (24.05.2018).
5.Dębicka, A. (2015). System wczesnego ostrzegania w zarzadzaniu sytuacja kryzysową w małym i średnim przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848. Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 544–545.
6.Euler Hermes (2018). Negatywne perspektywy dla polskiej gospodarki to już rzeczywistość. Informacja prasowa. Retrieved from: http://www.eulerhermes.pl/euler-hermes-w-polsce/centrum-prasowe/wiadomosci/Lists/NewsDocuments/EH_niewyplacalnosci_Ipo%c5%82rocze_2018.pdf.
7.Franc-Dąbrowska, J., Porada-Rochoń, M., Zioło, M., Babczuk, A. (2015). Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych. Warszawa: CeDeWu.
8.Garcia-Appendini, E., Montoriol-Garriga, J. (2013). Firms as liquidity providers: Evidence from the 2007–2008 financial crisis. Journal of Financial Economics, 109 (1), 272–291. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X13000536.
9.Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M., Znaniecka, K. (2011). Kryzys przedsiębiorstwa z perspektywy jego sytuacji finansowej. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 77, 9–21.
10.Kahle, K.M., Stulz, R.M. (2013). Access to capital, investment, and the financial crisis. Journal of Financial Economics, 110 (2), 280–299. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X13000573.
11.Lawless, M., O’Connell, B., O’Toole, C. (2015). SME recovery following a financial crisis: Does debt overhang matter? Journal of Financial Stability, 19, 45–59. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572308915000534.
12.Lourenço, A., José Dos Santos Morão, Oliveira, E.C. (2017). Determinants of debt: Empirical evidence on firm in the district of Santarém in Portugal. Contaduria y Administraction, 62 (2), 625–543. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104217300098.
13.Mikołajczyk, B. (2007). Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
14.Pawlonka, T. (2016). Weryfikacja zależności wynikających z wybranych teorii struktury kapitału na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej w Polsce. Metodyczne studium przypadku. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
15.Porada-Rochoń, M. (2013). Modele decyzji finansowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach zaburzeń finansowych. Szczecin: PTE.
16.Rogowski, W., Jankowska, K. (2014). Przyczyny upadłości spółek akcyjnych w Polsce w latach 2008–2012 – analiza zjawiska. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/ SGH, 140, 89–122.
17.Rogowski, W. (2015). Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw – ujęcie empiryczne. Studia i Prace Kolegium Zarzadzania i Finansów/SGH, 144, 161–196.
18.Narodowy Bank Polski (2016). Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w III kw. 2016 r. Retrieved from: https://www.nbp.pl/publikacje/przedsiebiorstwa/raport_03_2016.pdf.