Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Nihilista radykalny. O diagnozach kulturowych Emila Ciorana
(Analiza i Egzystencja)
31 (2015) 2015 Go to
2. Zwierzę jako absolutny Inny-otwieranie nie/możliwości
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Go to
3. Chmura obliczeniowa - możliwości wdrożenia w kontekście użycia popularnych platform
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
4. Problematyka pomiaru efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
5. Wizualizacje projektów architektonicznych jako przedmiot prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
6. Wpływ prawa Unii Europejskiej na regulacje prawne ubezpieczeń w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń obowiązkowych w transporcie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w Polsce. Zagadnienia wybrane
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
8. Body satisfaction versus anthropometric and lifestyle characteristics in secondary school youth in a three-year study
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
9. Ogólnopolska konferencja naukowa „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”, Szczecin, 26 listopada 2020 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2021 (33) 2021 Go to
10. Ogólnopolska konferencja naukowa „O kształceniu prawników – diagnoza i wyzwania”, Szczecin, 27 stycznia 2021 roku
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Go to
Page