Search

Result: Found records: 12.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Influence of Vestibular Irritation on Stabilometric Indicators of Statokinetic Stability of Football Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
2. Ograniczenia zasobów informacji publicznej jako przyczyna zawodności państwa
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
3. Atraktory okresowe, quasi-okresowe i chaotyczne w nieliniowym modelu Hicksa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
4. Die Gewinnmaximierung aus der Sicht der Ethik
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
5. Dynamika nieliniowego modelu cyklu gospodarczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
6. Stan równowagi zewnętrznej w latach 2007–2015 jako czynnik różnicujący kraje członkowskie Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
7. Pomiar mnożnika fiskalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
8. Gleichgewichte auf den Transport-, Verkehrs- und Logistikmärkten
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
9. Wieloletnie prognozowanie finansowe a konstrukcja wskaźnika zadłużenia szansą czy barierą dla rozwoju samorządu terytorialnego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Go to
10. Wykorzystanie modelu CGE w pomiarze rzeczywistości gospodarczej na wybranych przykładach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
11. Równowaga rynkowa i cykl koniunkturalny. Model matematyczny
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
12. Bilans handlowy a strategia rozwoju otwartego. Przypadek Chin
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
Page