Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 53/2 2018
Bilans handlowy a strategia rozwoju otwartego. Przypadek Chin
(Balance of trade and the open development strategy. The case of China)

Authors: Kazimierz Starzyk
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Instytut Społeczno-Ekonomiczny
Keywords: economic opening balance of payment currency reserves international payment disequilibrium world economy
Year of publication:2018
Page range:12 (75-86)
Klasyfikacja JEL: E37 E42 F13 F36 G20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to define the elements of the open development strategy with special reference to its impact upon rise of economic efficiency and international payment disequilibrium. The issue is of crucial importance while defining the premises and sources of the growing position of the emerging economies in the world economy and their impact upon its structural changes. It is followed by the move of the world development poles from the Transatlantic world to East Asia, China in particular. The presentation of the Chinese experience we do in this article seems to be useful in two aspect, on one hand it helps to present complex nature of the open economy strategy, and its impact both upon country in question as well as the world economy. On the other hand it can serve as a good example for the countries opposing market transformation, for instance North Korea.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bayer, J., Dziak, W. (2016). Historia polityczna Chin 1839–2014. Konspekt analityczny. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
2.Brunet, A., Guichard, J.P. (2011). Chiny światowym hegemonem? Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
3.Budnikowski, A. (2017). Ekonomia międzynarodowa. Warszawa: PWE.
4.Campbell, K.M., Ratner, E. (2018). The China Reckoning. How Beijing Defied American Expectations. Foreign Affairs, March/April, 60–70.
5.DNBSC (2017). National Bureau of Statistics of China.
6.IMF (2017). Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves.
7.Skopiec, D.A. (2017). Akumulacja rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
8.Starzyk, K. (1987). Zagraniczna polityka ekonomiczna ChRL w latach osiemdziesiątych. Sprawy Międzynarodowe, 6.
9.Starzyk, K. (2009). Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
10.Starzyk, K. (2015). Pozaeuropejskie gospodarki oporne transformacji rynkowej. Przypadek Korei Północnej. W: B. Skulska (red.), Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki Światowej. Wrocław: UE we Wrocławiu.
11.Starzyk, K. (2016). Wkład Edwarda F. Szczepanika do ekonomii rozwoju. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 269.
12.Starzyk, K. (2016). Gospodarki wschodzące jako element przemian struktury gospodarki światowej. International Business and Global Economy, 35/1, 120–131.
13.Szczepanik, E.F. (1962). Balance of Payments of Mainland China. W: R. Szczepanik (red.), Economic and Social Problems of the Far East. Hong Kong: University Press.
14.The Economist (March 2018). China and the West.