Search

Result: Found records: 25.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Stowarzyszenie Inicjatywa Sceniczna Fruuu z Zielonej Góry – enklawa i eksklawa w przestrzeni kulturowej miasta
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
2. Rola kreatywności w funkcjonowaniu organizacji usługowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
3. Turystyka jako gra – innowacje w aktywizacji turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
4. Zjawisko westernizacji muzyki popularnej. Przyczyny, mechanizmy, skutki
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
5. Śmierć Boga, śmiech człowieka
(Analiza i Egzystencja)
31 (2015) 2015 Go to
6. Teleinformatyczne wspieranie koncepcji funkcjonowania organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
7. Intuition and insight. The analysis of their selected features with reference to Bernard Lonergan position
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Go to
8. Wpływ kreatywności pracowników na zatrudnienie w innowacyjnych przedsiębiorstwach w świetle wywiadów z młodymi menedżerami
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
9. Zarządzanie pomysłami w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
10. Utwór naukowy w świetle prawa autorskiego
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
11. Zakres ochrony utworu naukowego – znaczenie wyodrębnienia formy oraz treści
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
12. Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
13. Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
14. Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Go to
15. Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
16. The importance of creativity as the core competence of employees in the selected enterprises in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
17. Tryby myślenia a aktywacja kreatywności i innowacyjności zasobów ludzkich
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
18. Miejsce edukacji z zakresu przedsiębiorczości w polskim systemie oświaty – próba oceny stanu dotychczasowego w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
19. Mentoring z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
20. Powlekać rosnące Joanny Mueller – wiwisekcja macierzyństwa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Go to
21. Podejście procesowe do zarządzania organizacją inteligentną
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
22. Podkradania. O książce Nieuchronny plagiat Macieja Jakubowiaka
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
23. Social, cultural and economic value of business events - designing content versus creativity experiences
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
24. Ocena kreatywności innowatorów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
25. Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page