Suche

Ergebnisse: Gefundene Datensätze: 25.
Seite
Liste
# Artikelüberschrift Ausgabennummer Erscheinungsjahr
1. VON DER KAISER-WILHELM- ZUR JOHANNES-PAUL-II.-ALLEE: STRASSENNAMEN VON STETTIN/SZCZECIN ZWISCHEN GESCHICHTE UND POLITIK
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Anmeldung
2. Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Anmeldung
3. Strategia hands-on activity w kreowaniu geoproduktów w kontekście edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa na Roztoczu (środkowowschodnia Polska)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Anmeldung
4. VINETA, SEDINA, GREIF: EINIGE LITERARISCHE BEISPIELE FÜR POMMERSCHE MYTHEN UM 1900
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Anmeldung
5. Zarządzanie wiedzą w projektach marketingowych w świetle wyników badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Anmeldung
6. Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Anmeldung
7. Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Anmeldung
8. Roswitha Wisniewskis „Geschichte der deutschen Literatur Pommerns“ im Kontext der literarischen Pommernforschung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Anmeldung
9. Klaus Störtebeker als pommerscher Sagenstoff
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Anmeldung
10. Natężenie ruchu turystycznego na wybranych festiwalach – Pozytywne i negatywne aspekty jego wpływu na system społeczno-gospodarczy Lublina w opinii mieszkańców miasta
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Anmeldung
11. Dynamika i cechy międzynarodowego ruchu turystycznego w Tunezji w latach 1960–2015
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Anmeldung
12. Innowacyjność a zatrudnienie w kontekście strategii "Europa 2020"
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Anmeldung
13. Kontrola rodzicielska młodzieży online w obszarze wykorzystywania nowoczesnych środków komunikacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Anmeldung
14. Occurrence and Intensity of Spinal Pain in Motorcyclists Depending on Motorcycle Type
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 20, No. 4/2017 2017 Anmeldung
15. Diversity of the Tourism Potential and Functions in the Roztocze Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Anmeldung
16. Development of Equestrian Sports at State Stud Farms in Varmia and Masuria between 1947 and 1975
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Anmeldung
17. Synergy between social media marketing and maps of health needs in oncology – on the example of defining the potential of social media marketing in promoting health behaviors among junior high school students
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Anmeldung
18. Autobiograficzne, metapoetyckie, eseistyczne w twórczości Bogusławy Latawiec
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Anmeldung
19. Straßenverzeichnis als Geschichtsbuch Hodonyme Stettins 1871–1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Anmeldung
20. Non-financial reporting standards and evaluation of their use illustrated with example of Polish listed companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Anmeldung
21. Ethics of Touch – axiological model of therapeutic relation in physiotherapy
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Anmeldung
22. "Roztocze - witalnosc z natury" brand as an indicator of abiotic assets in marketing slogans and tourism products
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Anmeldung
23. Kulturorientierte Betrachtungen des Familienbildes in der österreichischen Prosa der Gegenwart
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Anmeldung
24. Tomasz Sikorski, Prekursorzy zielonego anarchizmu. La Belle Epoque, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, ss. 378.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2020 2020 Anmeldung
25. The nature of law and its role in society: reflections on the basis of William Golding’s novel ‘Lord of the Flies’
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2020 (31) 2020 Anmeldung
Seite