Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2017 (18)
Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13
(COPYRIGHT PROTECTION FOR INDUSTRIAL DESIGNS. A CRITICAL COMMENTARIES ON JUDGEMENT OF THE POLISH SUPREME COURT FROM 6.03.2014 V CSK 202/13)

Authors: Jakub Kępiński
Keywords: slawish imitation industrial design work copyright intellectual property
Year of publication:2017
Page range:20 (135-154)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 393

Abstract

The presented contribution is intended to explain to the reader the position adopted by the Polish Supreme Court (SC) in Judgment V CSK 202/13 regarding the grant of copyright in a grave candle (a utility product). The ruling of the SC is wrong and its justification gives rise to many doubts. SC did accord copyright protection to a product (grave candle) with a negligible level of creativity and individuality. Thus it would be difficult to imagine, in the light of SC judgment analyzed here, an industrial design (or another product) which would be denied copyright protection under Polish legislation. This interpretation cannot be accepted.In my opinion nowadays Courts would have a special role to play – they should apply more restrictive interpretation of the conditions of creativity and individuality with reference to all manifestations of the human creative activity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
2.Barta J., Markiewicz R., Spór o granice prawa autorskiego, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego” 96 (2006), s. 219–230.
3.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2005.
4.Cook T., The Cumulative Protection of Designs in the European Union and the Role in Such Protection of Copyright, „Journal of Intellectual Property Rights” 18 (2013), s. 83–87.
5.Dietz A., „Der „design approach” als Entlastung des Urheberrecht, w: Aktuelle Herasuforderungen des geistigen Eigentums, red. J. Straus, Köln–München 1996.
6.Loewenheim U., Höhere Schutzgrenze des Urheberrechts bei Werken der angewandten Kunst?, GRUR Int. 4 (2009), s. 765–767.
7.Nowińska E., M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2013.
8.Pietrzykowski H., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2007.
9.Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., Wprowadzenie. Pojęcie utworu, w: Prawo autorskie. System prawa prywatnego, t. 13, red. J. Barta, Warszawa 2013.
10.Sołtysiński S., Gogulski S., Wyjaśnienia do art. 13, w: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2016.
11.Targosz T., Kryteria ochrony prawno-autorskiej przedmiotów użytkowych. Komentarz do Wyroku SN z 6.03.2014 r., V CSK 202/13, System Informacji Prawnej Legalis, ius focus.
12.Tischner A., Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2 (2015), s. 121–137.