Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 10 (2015)
Polityka infant industry. Mity i fakty na przykładzie wybranych krajów

Autorzy: Janusz Myszczyszyn
Wydział Ekonomiczny (Katedra Ekonomii) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Słowa kluczowe: infant industry protekcjonizm wolny handel szkoła historyczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (121-130)

Abstrakt

W artykule przeanalizowano etapy rozwoju handlu światowego w XIX wieku i ukazano korzyści i koszty swobodnego handlu oraz polityki handlu i przemysłu. Infant industry jest przykładem protekcjonizmu i był używanyprzez wiele krajów na świecie na wczesnym etapie rozwoju gospodarczego, w tym w Wielkiej Brytanii, USA, Francji i w Prusach. W pracy zostały wykorzystane liczne statystyki dotyczące handlu, ceł oraz – często sprzeczne – poglądy ekonomistów – A. Smitha (klasyczna ekonomia) i F. Lista (niemiecka szkoła historyczna).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bairoch P., Economics and World History – Myths and Paradoxes, Wheatheaf, Brighton 1993.
2.Blackbourn D., The Fontana History of Germany, 1780–1918, Fontana Press, London 1997.
3.Capie F., Tariffs and Growth: Some Illustrations From the World Economy, 1850–1940, Manchester University Press, Manchester 1994.
4.Heckscher E., The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income, w: „Ekonomisk Tidskrift” 1919, nr 21.
5.http://www.khg.uni.wroc.pl/files/10khg10_Myszczyszyn_t.pdf (20.02.2014).
6.Kestner F., Die deutschen Eisenzölle 1879–1900, w: Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen, red. G. Schmoller, Druncker und Humblot, Leipzig 1902.
7.Kuliszer J., Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. 2, KiW, Warszawa 1961.
8.Lampe M., Bilateral Trade Flows in Europe, 1857–1875. A New Dataset, w: Research in Economic History, red. A. Field, G. Clark, W. Sundstrom, JAI Press, Bingley 2008.
9.List F., Das Nationale System der politischen Oekonomie, Zweite Auflage, Verlag von G. Fisher, Jena 1910.
10.McKee S., Papers on Public Credit, Commerce and Finance, Colombia University Press, New York 1934.
11.Myszczyszyn J., Przesłanki i ekonomiczne konsekwencje polityki protekcjonistycznej na przykładzie „unii żyta i żelaza”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, nr 246.
12.Ohlin B., Interregional and International Trade, Harvard University Press, Cambridge, 1933.
13.Ricardo D., On the Principles of Political Economy and Taxation, John Murray, London 1823.
14.Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
15.Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
16.Wahl P., Flejterski S., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.