Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 10 (2015)

Rok wydania: 2015

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Zmiany na polskim rynku pasażerskich przewozów lotniczych w warunkach globalizacji

14 (9-22) Joanna Hawlena, Michał Dudek Więcej
2.

Wybrane aspekty funkcjonowania Euroregionu Pomerania

9 (23-31) Agnieszka Malkowska Więcej
3.

European enlargement as the way for EU to compete in the modern world


(Rozszerzenie UE jako sposób rywalizacji we współczesnym świecie)
11 (33-43) Alina Nychyk Więcej
4.

Znaczenie polskiej turystyki medycznej i jej pozycja na światowym rynku turystyki medycznej

12 (47-58) Joanna Biernacka Więcej
5.

Analiza i ocena wybranych aspektów świadomości konsumenckiej na przykładzie młodych konsumentów

10 (59-68) Agnieszka Bretyn Więcej
6.

Wprowadzenie do analizy sektora profesjonalnej niemieckiej ligi piłki nożnej

8 (69-76) Artur Grabowski Więcej
7.

Tradycyjne i alternatywne mierniki poziomu życia ludności w ujęciu teoretycznym

11 (77-87) Urszula Grzega Więcej
8.

Czynniki konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

12 (89-100) Jolanta Kondratowicz-Pozorska Więcej
9.

Zamówienia publiczne w kontekście wspierania ekologii w transporcie

10 (101-110) Katarzyna Kozłowska Więcej
10.

Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej

10 (111-120) Agnieszka Łopatka Więcej
11.

Polityka infant industry. Mity i fakty na przykładzie wybranych krajów

10 (121-130) Janusz Myszczyszyn Więcej
12.

Psychologiczno-ekonomiczne problemy bezrobocia

13 (133-145) Karolina Drela Więcej
13.

Kapitał społeczny i jego rola w rozwoju lokalnym

10 (147-156) Joanna Kenc Więcej
14.

Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu

9 (157-165) Agnieszka Kwarcińska Więcej