Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 56 2019
Zarządzanie talentami we współczesnych organizacjach - studium przypadku
(TALENT MANAGEMENT IN MODERN ORGANIZATIONS: CASE STUDIES)

Authors: Anna Wieczorek-Szymańska ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: talent talent management case study
Year of publication:2019
Page range:15 (143-157)
Klasyfikacja JEL: M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to present the idea of talent management (basing on the literaturę review) and to analyze it in a practice (using the method of case study). In a theoretical part the author discusses different definitions of talent, talent management together with its phases and some benefits of introducing talent management system into the company. It the empirical part two organizations are described. It is proven that talent management systems are complex and supported by organizational culture within those two firms.
Download file

Article file

Bibliography

1.Belbin, M. (2008). Twoja rola w zespole (Team Roles at Work). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
2.Burkey-Smalley, L.A. (1997). Developing high-potential employees in the new business reality. Business Horizons, 2 (40), 18–24.
3.Cannon, J.A., McGee, R. (2012). Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Carlsberg Polska (2017). Zrównoważony rozwój. Raport 2017. Pobrano z: https://carlsbergpolska. pl/media/25386/carlsberg-polska-raport-csr-2017.pdf (16.03.2019).
5.Carlsberg Polska (2019). Carlsberg Polska. Pobrano z: https://carlsbergpolska.pl (16.03.2019).
6.Davis, T., Cutt, M., Flynn, N., Mowl, P., Orme, S. (2010). Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Economist (2006). The search for talent. The world’s most valuable commodity is getting harder to find. The Economist, 5 October. Pobrano z: https://www.economist.com/ leaders/2006/10/05/the-search-for-talent (16.03.2019).
8.Głowacka-Stewart, K., Majcherczyk, M. (2006). Zarządzanie talentami: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań. Raport badawczy E-0011-06-RR. The conference Board. Pobrano z: https://www.conference-board.org/pdf_free/report_zarzadzanieTalentami. pdf (16.03.2019).
9.Ingram, T. (red.) (2011). Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
11.Kwon, K., Bae, J., Lawer, J.J. (2010). High commitment HR practices and top-performers impacts on organizational commitment. Management International Review, 50, 57–80.
12.Lepak, D.P., Taylor, M.S., Tekleab, A.G., Marrone, J.A., Cohen, D.J. (2007). An examination of the use of high‐investment human resource systems for core and support employees. Human Resources Management, 2 (46), 223–246.
13.Lewecka-Olech, A. (2014). Zarządzanie talentami w firmie. Zawód dyrektor – rozwój kompetencji kadry top managementu. Jak zarządzać talentem prezesa? Pobrano z: https://hprgroup.pl/blog-zarzadzanie-talentami-w-firmie (16.03.2019).
14.McKinsey (2009). Strategic Talent Management. CIPD Conference. McKinsey and Company. Harrogate, 16–18 September.
15.Michaels, E., Handfield-Jones, H., Axelrod, B. (2001). The War for Talent. Boston: Harvard Business School Press.
16.Mróz, J. (2015). Zarządzanie talentami – modele i podejścia badawcze. Nauki o Zarządzaniu, 2 (23), 93–107.
17.PZU (2017). Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych grupy kapitałowej PZU i PZU SA za 2017 rok. Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Pobrano z: https://www.pzu. pl/_fileserver/item/1513123 (16.03.2019).
18.PZU (2019). Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Pobrano z: https://www.pzu.pl (16.03.2019).
19.SJP (2019). Talent [hasło]. Słownik języka polskiego PWN. Pobrano z: https://sjp.pwn.pl/sjp/ talent-I;2528636.html (16.03.2019).
20.Stuart-Kotze, R., Dunn, Ch. (2013). Skuteczne zarządzanie talentami. Odkryj potencjał swoich pracowników. Warszawa: Wolters Kluwer.
21.Zych, B. (2010). Zarządzanie talentami w farmacji – case study. HrStandard, 6 (10). Pobrano z: https://hrstandard.pl/2010/10/06/zarzadzanie-talentami-w-farmacji-case-study
22.(16.03.2019).