Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.39-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 39
Dylematy interpretacji informacji

Autorzy: Bogdan Stefanowicz
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk
Słowa kluczowe: informacja interpretacja informacji nadinterpretacja informacji subinterpretacja informacji
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (101-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule autor analizuje proces interpretacji informacji z punktu widzenia poprawności formułowanych wniosków. Zakłada przy tym infologiczną koncepcję pojęcia informacja. Za podstawę przyjmuje hermeneutyczny kanon konieczności interpretacji na wielu poziomach. Infologiczna koncepcja informacji pozwala wyróżnić przynajmniej trzy takie poziomy: 1) poziom danych, które są traktowane jako elementy strukturalne komunikatu; 2) poziom treści zawartej w komunikacie; 3) poziom kontekstu, w którym komunikat jest analizowany. Autor podkreśla, że proces interpretacji jest narażony na wielorakie zakłócenia (szumy), które utrudniają poprawne odczytanie intencji (treści) zawartych w komunikacie. Takie poprawne, tzn. zgodne z założeniami nadawcy, odczytanie owych treści jest możliwe w nader specyficznych okolicznościach. W większości zaś przypadków musimy się liczyć z pewnym wypaczeniem tych intencji.W związku z tym autor wyróżnił trzy sytuacje: 1) interpretacja jest poprawna, zgodna z założeniami nadawcy komunikatu; 2) odbiorca komunikatu „dopatrzył się” w nim treści, których nadawca nie zakładał; sytuację taką autor określił jako nadinterpretację informacji; 3) odbiorca komunikatu nie potrafił odczytać pełnej treści komunikatu; sytuację tę autor określa jako subinterpretację informacji. W zakończeniu autor formułuje wniosek, że zawsze trzeba się liczyć z pojawieniem się pewnych szumów i zakłóceń zniekształcających wyniki interpretacji, co zmusza do poszukiwania sposobów zminimalizowania ich szkodliwych skutków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Literatura, T.R. (2013). Analityk informacji w administracji rządowej. W: K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Alesandrowicz (red.), Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
2.Berkeley, G. (2009). Trzy dialogi między Hylasem i Filonusem, Warszawa: Wydawnictwo Hachette Polska.
3.Dobrowolski, J. (2008). Filozofia głupoty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Filutowska, K. (2014). Na czym polega myślenie twórcze. Welcome, 4 kwietnia.
5.Garczyński S. (1984). Z informacją na bakier. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
6.Goodman, N. (1997). Jak tworzymy świat. Warszawa: Fundacja ALETHEIA.
7.Marina, J.A. (2010). Porażka inteligencji – czyli głupota w teorii i praktyce, Kraków: Wydawnictwo WAM.
8.Piekarczyk, A., Zimniewicz, K. (2010). Myślenie sieciowe w teorii i praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.Dunaj, B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego (1996). Warszawa: Wydawnictwo WILGA.
10.Stefanowicz, B. (2010). Informacja. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
11.Stefanowicz, B. (2013). O interpretacji informacji. Warszawa: Konferencja Naukowa „Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych”. Wyższa Szkoła Menedżerska, 29–30 listopada.
12.Sundgren B. (1973). An infological approach to data bases. Stockholm: Skriftserie Statistika, Centralbyran.
13.Szahaj, A. (2014). O interpretacji. Kraków: Wydawnictwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
14.Wheen, F. (2006). Jak brednie podbiły świat, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.