Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005     DOI: 10.18276/ptl.2019.46-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (46) 2019
IDENTIFICATION OF GOOD PRACTICES FOR RAILWAY SYSTEMS IN URBAN AREAS
(IDENTYFIKACJA DOBRYCH PRAKTYK W SYSTEMACH KOLEI W OBSZARACH MIEJSKICH)

Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (69-80)
Klasyfikacja JEL: R40
Słowa kluczowe: accumulator battery emission of pollution electric vehicle recycling
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Piotr Soczówka
Politechnika Śląska

Renata Żochowska
Politechnika Śląska

Aleksander Sobota
Politechnika Śląska

Marcin Jacek Kłos
Politechnika Śląska

Abstrakt

W ostatnich latach uruchomiono wiele systemów kolei miejskich. Szybka kolej miejska może być sposobem na rozwiązanie problemów występujących w dużych aglomeracjach, takich jak konge- stia czy zanieczyszczenie powietrza powodowane działalnością transportową. Aby zachęcić użyt- kowników systemu transportowego do korzystania ze środków publicznego transportu zbiorowego, w tym kolei, konieczne jest wprowadzanie rozwiązań korzystnych dla jego funkcjonowania. W ar- tykule zaprezentowano procedurę identyfikacji takich rozwiązań – dobrych praktyk – w istnieją- cych systemach kolei w obszarach miejskich. Zidentyfikowane rozwiązania mogą być następnie wprowadzone w innych ośrodkach miejskich w celu podniesienia poziomu obsługi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bretschneider, S., Marc-Aurele, F., Wu, J. (2004). “Best Practices” Research: A Methodological Guide for the Perplexed.
2.Journal of Public Administration Research and Theory, 15 (2), 307–323.
3.Drewnowski, A., Małachowski, K. (2018). Problematyka efektywnej realizacji przewozów pasażerskich w głównych relac-jach w ramach koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Problemy Transportu i Logistyki, 41 (1), 29–41.
4.Fang, C., Yu, D. (2017). Urban agglomeration: An evolving concept of an emerging phenomenon. Landscape and Urban Planning, 162, 126–136.
5.Serrat, O. (2010). Knowledge Solutions. Tools, methods, and approaches to drive development forward and enhance its effects.
6.Manila: Asian Development Bank.
7.Rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki trans-portu kolejowego.
8.Internet sources
9.NRC (2010). Identifying and Promoting Effective Practices. Downloaded from: http://strengtheningnonprofits.org/
10.http://skm.pkp.pl
11.http://ztm.waw.pl
12.http://skm.warszawa.pl
13.http://lka.lodzkie.pl
14.http://kolej.metropoliapoznan.pl
15.http://malopolskiekoleje.pl
16.http://bdl.stat.gov.pl
17.http://utk.gov.pl