Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.43-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
CZYNNIKI KSZTAŁTOWANIA STRATEGII LOGISTYCZNYCH W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

Autorzy: Andrzej Rzeczycki
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: logistyka łańcuch dostaw strategie logistyczne
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (119-128)
Klasyfikacja JEL: R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kompleksowa i dopasowana do warunków rynkowych strategia logistyczna to podstawa sprawnego i skutecznie działającego łańcucha dostaw. Dlatego tak ważnym elementem jest odpowiednia identyfikacja czynników wpływających na budowę strategii logistycznych. W artykule przedstawiono rozważania literaturowe na temat kształtowania strategii logistycznych na poziomie przedsiębiorstw, odnosząc się do ich wpływu na cały łańcuch dostaw. W końcowej części przedstawiono częściowe wyniki badań ankietowych dotyczących czynników kształtowania tychże strategii w warunkach polskich. W wynikach wskazano na spadające znaczenie czynników kosztowo-cenowych, które przez szereg lat w badaniach oraz literaturze przedmiotu zajmowały miejsca czołowe, a wzrost znaczenia czynników jakościowych (jakość produktu oraz obsługi).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blaik, P. (2010). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.
2.Bozarth, C., Handfield, R.B. (2007). Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Gliwice: One Press.
3.Ciesielski, M. (red.) (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: PWE.
4.Harrison, A., van Hoek, R. (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa: PWE.
5.Konecka, S. (2011).Typologia strategii łańcuchów dostaw. Logistyka, 5, 1092–1100.
6.Matwiejczuk, R. (2015). Logistyczne potencjały sukcesu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Prace
7.Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu − Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, 382, 363–375.
8.Nowakowski, T., Werbińska-Wojciechowska, S. (2012). Porównanie metod oceny i wyboru dostawców w przedsiębiorstwie
9.– case study. Logistyka, 2, 935–944.
10.Porter, M.E. (2010). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: MT Biznes.