Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (43) 2018

Rok wydania: 2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

0 (0-0) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

0 (0-0) --- Więcej
*

Spis treści

0 (0-0) --- Więcej
*

Wstęp

0 (0-0) --- Więcej
1.

SPECIFICATION AND IMPROVEMENT OF THE TECHNICAL AND FUNCTIONAL QUALITY OF FOOD TRANSPORT SERVICES


(Specyfikowanie i doskonalenie jakości technicznej oraz funkcjonalnej usług transportowych żywności)
11 (9-19) Milena Bojanowska, Nikola Baranowska Więcej
2.

METODYKA OBLICZANIA NAJWIĘKSZEGO MOŻLIWEGO PRZYSPIESZENIA OGRANICZONEGO WARUNKIEM PRZYCZEPNOŚCI DLA POJAZDU TRAKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE POJAZDU FLIRT ED 160 FIRMY STADLER*

11 (21-31) Marek Dudzik Więcej
3.

WYKORZYSTANIE SYMULATORÓW POJAZDÓW TRAKCYJNYCH W SZKOLENIU MASZYNISTÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM W POLSCE

9 (33-41) Arkadiusz Drewnowski Więcej
4.

TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY ASPEKT PRZEŁADUNKU WYSOKOTEMPERATUROWEJ SMOŁY WĘGLOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X NA TERENIE PORTU MORSKIEGO SZCZECIN

8 (43-50) Katarzyna Kędzierska, Mariusz Sowa Więcej
5.

ZMIANA W STRUKTURZE PRZEWOZÓW LĄDOWYCH ŁADUNKÓW W ŚWIETLE WYZWAŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

10 (51-60) Sylwia Kowalska, Agnieszka Gozdek Więcej
6.

EMISSION FROM INLAND WATERWAY TRANSPORT IN THE CONTEXT OF ENERGY, CLIMATE AND TRANSPORT POLICY OF THE EUROPEAN UNION


(Emisje w transporcie wodnym sródlądowym w kontekście polityki energetycznej, klimatycznej i transportowej Unii Europejskiej)
11 (61-71) Emilia Kuciaba Więcej
7.

WPŁYW ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU NA DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWĄ OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

7 (73-79) Tomasz Kwarciński Więcej
8.

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA JAKO ELEMENT PODAŻY NA RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH W POLSCE

9 (81-89) Tomasz Kwarciński, Agnieszka Gozdek Więcej
9.

INTEGRATED LOGISTICS SUPPORT OF LOCAL GOVERNMENT UNITS – CONCEPT AND REASONS


(Zintegrowane wsparcie logistyczne jednostek samorządu terytorialnego – koncepcja i jej przesłanki)
9 (93-101) Izabela Dembińska, Łukasz Marzantowicz Więcej
10.

ANALIZA CZYNNIKÓW OCENY POZIOMU ZRÓWNOWAŻONEGO MAGAZYNU

7 (103-109) Magdalena Malinowska Więcej
11.

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

7 (111-117) Ewa Puzio Więcej
12.

CZYNNIKI KSZTAŁTOWANIA STRATEGII LOGISTYCZNYCH W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

10 (119-128) Andrzej Rzeczycki Więcej
13.

STATUTE OF LIMITATIONS FOR PASSENGER CLAIMS RESULTING FROM THE EUROPEAN UNION REGULATIONS


(Przedawnienie roszczeń pasażerskich wynikających z rozporządzeń unijnych)
9 (131-139) Dorota Ambrożuk Więcej
14.

PARAMOUNT CLAUSE IN THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS BY ROAD AND RAIL


(Klauzula paramount w drogowym i kolejowym międzynarodowym transporcie towarów)
8 (139-146) Konrad Garnowski Więcej
15.

DOMNIEMANIA WYNIKAJĄCE Z TAK ZWANYCH SZCZEGÓLNYCH PRZYCZYN ZWALNIAJĄCYCH PRZEWOŹNIKA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W PRZESYŁCE

9 (147-155) Krzysztof Wesołowski Więcej