Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.43-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY ASPEKT PRZEŁADUNKU WYSOKOTEMPERATUROWEJ SMOŁY WĘGLOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X NA TERENIE PORTU MORSKIEGO SZCZECIN

Autorzy: Katarzyna Kędzierska
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska

Mariusz Sowa
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: transport proces przeładunku ładunek niebezpieczny wysokotemperaturowa smoła węglowa technologia przeładunku
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (43-50)
Klasyfikacja JEL: O30 R10 R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest podjęcie próby zaprezentowania zasad organizacji przeładunku wysokotemperaturowej smoły węglowej. Ponadto w opracowaniu poruszono problematykę uwarunkowań technicznych smoły jako ładunku niebezpiecznego. Zawarte zostały dane dotyczące przepustowości instalacji do przeładunku wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz warunków, jakie powinna ona spełniać podczas przeładunku. Na potrzeby artykułu wykorzystano metodę obserwacji uczestniczącej polegającej na przyłączeniu się autorów artykułu do pozostałych członków grupy badań, gdzie dostrzeżono, zarejestrowano i dokonano analizy procesu przeładunku wysokotemperaturowej smoły węglowej. Kolejną zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, który przyczynił się do zebrania informacji za pomocą zestawu pytań dotyczących problemu badawczego. Efektem przeprowadzonych badań jest wskazanie istoty znajomości aktów prawnych, właściwej organizacji procesu przeładunku z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy i zwróceniem uwagi na kwalifikacje i umiejętności załogi uczestniczącej w realizacji procesu przeładunku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Groszkowski, J. (1972). Encyklopedia techniki. Chemia. Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne.
2.Instrukcja obsługi bazy przeładunku i magazynowania wysokotemperaturowej smoły węglowej w przedsiębiorstwie
3.X w porcie Szczecin (2018).
4.Materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa X (2018).
5.Mindur, L. (red) (2014). Technologie transportowe. Radom: ITE.
6.Wojewódzka-Król, K., Załoga, L. (red.) (2016). Transport. Nowe wyzwania. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.