Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.40-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Ewolucja konstytutywnej funkcji listu przewozowego

Autorzy: Daniel Dąbrowski ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: list przewozowy umowa przewozu rzeczy konwencja CMR konwencja CIM przewóz rzeczy
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (19-29)
Klasyfikacja JEL: K12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W międzynarodowym transporcie kolejowym towarów (konwencja CIM) przez wiele lat przyjęcie przez przewoźnika towaru oraz listu przewozowego było przesłanką zawarcia umowy przewozu. Mówiono wówczas o konstytutywnej funkcji listu. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy istnienie funkcji konstytutywnej w konwencji CIM wpłynęło na kształt regulacji konwencji lotniczych dotyczących przewozu oraz konwencji CMR. Zidentyfikowano także przypadki, w których list przewozowy nadal w pewnym zakresie pełni funkcję konstytutywną. Wskazano przyczyny przyznania mu takiej funkcji oraz oceniono zasadność przyjętych rozwiązań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aikens R., Lord R., Bools D. (2006). Bills of lading, London: Informa Law
2.Ambrożuk D. (2015). W: D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer SA
3.Bon Garcin I. (2010). W: I. Bon Garcin, M. Bernadet, Y. Reinhard, Droit des transports, Paris : Dalloz
4.Clarke M.A. (2009). International Carriage of Goods by Road: CMR, London 2009: Informa Law
5.Demange J. (1902). La lettre de voiture dans le transport internationaux d’après la convention de Berne du 14 octobre 1890, Paris : Arthur Rousseau
6.Disney H.W. (1905). The law of carriage by railway, London: Stevens
7.Donald A.E. (1981), The CMR. The Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, London
8.Duverdy, D. Ch. (1874). Traité du contrat de transport par terre en général et specialement par chemins de fer, Paris : A.Chaix et Cie
9.Górski W. (1959). List przewozowy (studium prawne), Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
10.Jesser-Huß H. (2009). W: B. Czerwenka, R. Herber (red.) Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. Bd. 7, Transportrecht, München: Verlag C.H. Beck/Verlag Franz Vahlen
11.Locré J.G. (1829). Esprit du Code commerce, Paris : Chez Dufour
12.Koller I. (2013), Transportrecht, München:C.H.Beck
13.Macnamara W.H. (1888). A digest of the law of carriers of goods and passengers by land and internal navigation, London: Stevens and sons
14.Messent A., Glass D.A. (1995), CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road, London, New York, Hamburg, Hong Kong: LLP Professional Publishing
15.Teutsch Ch. (2013). W: K.-H. Thume (red.) Kommentar CMR. Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straβengüterverkehr, Frankfurt am Main: Deutscher Fachverlag, Fachmedien Recht und Wirtschaft
16.Thume K.-H., Riemer J.B. (2013). W: K.-H. Thume (red.) Kommentar CMR. Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straβengüterverkehr, Frankfurt am Main: Deutscher Fachverlag, Fachmedien Recht und Wirtschaft
17.Wesołowski K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR, Warszawa: Wolters Kluwer