Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.37-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Flota i żegluga prowincji Pomorze i Prusy Wschodnie w latach 1919 - 1939

Autorzy: Andrzej Mielcarek
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: żegluga morska historia Niemcy
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (221-231)
Klasyfikacja JEL: N74
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano wielkość obrotów portów (ruch statków), rozwój tonażu, przedsiębiorstwa armatorskie w głównych portach (Szczecin, Królewiec), a także kierunki żeglugi, na podstawie ówczesnej literatury, materiałów źródłowych i statystyk. W całym analizowanym okresie państwo wspierało inwestycje portowe i żeglugę. Mała flota handlowa Królewca przewyższyła w 1933 roku (21 tys. BRT) kilka razy tonaż z 1913 roku. Flota szczecińska osiągnęła najwyższy stan w 1929 roku (165 tys. BRT). Konkurencja portów północnoniemieckich spowodowała, że armatorzy obu prowincji ograniczyli zasięg żeglugi głównie do Bałtyku i Morza Północnego. Ważną rolę odgrywały przewozy pasażerów i towarów promami kolejowymi na linii Sassnitz–Trelleborg i Świnoujście–Piława, które to linie miały być alternatywą dla niemieckiego tranzytu przez polskie terytorium.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartoszyński, K. (1948). Obudowanie ujścia Odry. Porty morskie: Świnoujście, Szczecin. W: A. Grodek, M. Kiełczewska-Zaleska, A. Zierhoffer (red.), Monografia Odry, Poznań.
2.Der Wettbewerb in der Seeschifffahrt (1940). Bearb. Institut für Konjunkturforschung. Jena.
3.Dopierała, B. (1960). Tendencje rozwojowe portu szczecińskiego i szczecińskiej żeglugi w dwudziestoleciu międzywojennym (1919–1939). Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, XXII.
4.Firle, R. (1922). Einfluss des Weltkrieges auf Schifffahrt und Handel in der Ostsee. Berlin u. Leipzig.
5.Geschichte des Verkehrswesens (1961). 7 Lehrbrief II Ausgabe, Nachdruck. Bearb. E. Rehbein, R. Keil, H. Wehner. Transpress VEB Verlag für Verkehrswesen.
6.Koziełło-Poklewski, B. (1993). Znaczenie gospodarcze i rozwój portu królewieckiego w okresie międzywojennym. W: M. Biskup, W. Wrzesiński (red.), Królewiec a Polska. Olsztyn.
7.Mielcarek, A. (2011). On the Development of Merchant Navies in the Baltic Countries. The Years 1918–1939. Studia Maritima, XXIV.
8.Mroczko, M. (1979). Finansowe aspekty niemieckiego tranzytu kolejowego przez Pomorze Gdańskie w latach 1919–1939. Zapiski Historyczne, 3 (XLIV).
9.Pittelkow, K., Schmelzkopf, R. (1987). Heimathafen Stettin. Die Geschichte der Stettiner Hafens, seiner Reedereien und seiner maschinengetriebene Schiffe 1815–1945. Cuxhaven: Eine Strandgut – Publikation.
10.Rothe, C. (1989). Deutsche Seebäderschiffe 1830–1939. Berlin: Transpres.
11.Scharf, H.-W. (1981). Eisenbahnen zwischen Oder und Weichsel. Freiburg.
12.Securius, Th., Bönning, H. (1943). Güterverkehr und Spedition im Grossdeutschen Reich, t. I, II, die Beförderung von Gütern auf Binnengewässern und über See. Berlin u. Leipzig.
13.Seraphim, P.-H. (1937). Die Ostseehäfen und der Ostseeverkehr. Berlin.
14.Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1919, 1920, 1922, 1927, 1928, 1930–1935, 1937, 1939/40. Berlin.
15.Szopowski, Z. (1962). Małe porty Pomorza Zachodniego w okresie do drugiej wojny światowej. Warszawa–Poznań: PWN.
16.Wachowiak, B. (red.). (1994). Dzieje Szczecina. T. 3, 1806–1945. Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”.
17.Warchałowski, J. (2004). 1937 kwiecień – Referat „Rola Królewca na Bałtyku”. Dokument 9 Polityka morska państw bałtyckich i skandynawskich w świetle referatów polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych na zjazd bałtycki w Gdyni w 1937 r. Oprac. A.G. Dąbrowski, P. Kołakowski. Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku.