Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882     DOI: 10.18276/os.2017.3-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3/2017
O spotkaniu tożsamości z polityką

Autorzy: Katarzyna Warmińska
Słowa kluczowe: polityczność etniczność tożsamość mniejszości etniczne i narodowe Polska
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (35-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza relacji między polityką a tożsamością. Ukazano ten problem w dwóch wymiarach. Pierwszy obejmuje problematykę związaną z uwikłaniem czy używaniem kategorii tożsamości w formalno-prawnym kontekście w sferze stosunków etnicznych w Polsce. Drugi zaś dotyczy procesów identyfkacyjnych, pojawiających się na styku polityczności i tożsamości. W związku z tym rozważano dwa główne problemy: jakiej koncepcji tożsamości wymaga polityczny dyskurs oraz co dzieje się z tożsamością w momencie jej upolitycznienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bourdieu, P., Wacquant, L.J.D. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Ofcyna Naukowa.
2.Cohen, A.P. (1985). The Symbolic Construction of Community. London, New York: Routledge.
3.Eide, E. (2010). Strategic Essentialism and Ethnifcation. Hand in Glove? Nordicom Review, 2 (31), 63–78.
4.Hobsbawm, E. (1996). Identity Politics and the Left. New Left Review, 1 (217), May–June 1996. Pobrano z: https://newleftreview.org/I/217/eric-hobsbawm-identity-politics-and-the-left. (16.04.2017).
5.Jenkins, R. (2000). The Limits Of Identity: Ethnicity, Conflict And Politics. Sheffeld OnLine Papers in Social Research, 2 (Nov. 2). Pobrano z: http://www.shef.ac.uk/uni/academic/RZ/socst/Shop/2.html. (16.04.2017).
6.Karwat, M. (2010). Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy. Studia Politologiczne, 17, 63–88.
7.Knouse, J. (2009). From Identity Politics To Ideology Politics. Utah Law Review, 2009 (3), 749–795.
8.Leftwich, A. (2004a). Thinking Politically: On the politics of Politics. W: A. Leftwich (red.), What is Politics? The Activity and its Study (1–22). Cambridge: Polity Press.
9.Leftwich, A. (2004b). The Political Approach to Human Behaviour: People, Resources and Power. W: A. Leftwich (red.), What is Politics? The Activity and its Study (100–118). Cambridge: Polity Press.
10.Spivak, G.Ch. (1987). Essays in Cultural Politics. New York, London: Methuen.
11.Spivak, G.Ch. (2011). Strategie postkolonialne. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
12.Warmińska, K. (2015). Kaszubski dyskurs etniczny w kontekście regulacji ustawowych. W: A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005–2015) (347–360). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.