Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 56.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. WEIBLICHE IDENTITÄTSSUCHE DURCH AUSEINANDERSETZUNG MIT DER AUSSENWELT IN MONIKA MARONS ROMANEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Przejdź
3. The Migration and Identity Reconstruction of Temporary Ukrainian Labour Migrants in Poland
(Acta Politica Polonica)
1/2015 (31) 2015 Przejdź
4. The Scientific Identity of Tourism Research. Polish Views Versus Those of Foreign Academia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
5. Budowa wizerunku wymiaru sprawiedliwości
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
6. ZAGADNIENIE TOŻSAMOŚCI ROSZCZEŃ W SPRAWACH TRANSPORTOWYCH (Uwagi na tle wyroku TSUE z 19 grudnia 2013)
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
7. Rola tożsamości organizacji w budowaniu strategii – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
8. Językowa kreacja wizerunku władców w średniopolskim piśmiennictwie historiograficznym – przyczynek do badań dyskursu tożsamościowego
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
9. Znaczenie języka narodowego w procesie emancypacji politycznej Walii i Kornwalii na początku XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Przejdź
10. Partie polityczne w Bretanii: między regionalizmem, autonomią a separatyzmem
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Przejdź
11. Język narodowy jako instrument mobilizacji politycznej w Walii i Kornwalii na początku XXI w.
(Acta Politica Polonica)
1/2014 (27) 2014 Przejdź
12. Generativität der Autobiographie am Beispiel von Christa Wolfs „Kindheitsmuster“
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
13. Argumenty na rzecz nieredukcyjnego ujęcia tożsamości osobowej
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
14. Ofiara, zły chłopiec, błazen, marzyciel, mnich i wybawiciel – archetypiczne postaci mężczyzn w prozie Krzysztofa Niewrzędy, Dariusza Muszera, Leszka Oświęcimskiego i innych pisarzy emigracyjnych polskiego pochodzenia
(Autobiografia)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
15. Gdańskie transpozycje
(Autobiografia)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
16. Zaimek odzyskany
(Autobiografia)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
17. "Opowieść Pielgrzyma" – Ignacego Loyoli projekt autobiograficzny. Kilka uwag o gatunku, narracji, podmiocie i geście egzystencjalnym
(Autobiografia)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
18. Między słowem i ciałem1. O somatekstualności "Dzienników z lat osiemdziesiątych" Teodora Parnickiego
(Autobiografia)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
19. Gender i (auto)biografia
(Autobiografia)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
20. Tożsamość współczesnego backpackera – między kontrkulturowością a indywidualizmem
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
21. Zapisać świat, by odnaleźć siebie…, czyli o roli słowa w Gestach Ignacego Karpowicza oraz Kraju bez kapelusza Dany’ego Laferrière’a
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
22. Uniwersytet – wolność – bezinteresowność. Tradycyjny etos i współczesne przemiany tożsamości uniwersytetu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
23. Tygodnik „Ziemia i Morze” (1956–1957) a (od)budowa lokalnej tożsamości
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Przejdź
24. Quo vadis university teacher?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
25. Trauma dezintegracji i integracji w wymiarze lokalnym na przykładzie powojennego powiatu ełckiego
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
26. Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
27. Pamiętam, że... O społecznej konstrukcji pamięci mieszkańców miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
28. Zastosowanie metod mieszanych we współczesnych badaniach na Ziemiach Zachodnich i Północnych – przykład Żuław i Powiśla
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
29. Szczecin w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
30. Warunki rozwojowe Szczecina w świadomości jego mieszkańców. Perspektywa zakorzenienia
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2017 2017 Przejdź
31. Socio-political Dimension of the Islamic Umma
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Przejdź
32. Niemieckie biografie chwili (1946–1948) – próba typologii narracji
(Autobiografia)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
33. Terapia i odmowa terapii – autobiograficzne narracje „postenerdowskie” lat ostatnich. Eugen Ruge i Marion Brasch
(Autobiografia)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
34. Intymne gry z pamięcią
(Autobiografia)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
35. Meandry etnicznych i narodowych identyfkacji
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
36. O spotkaniu tożsamości z polityką
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
37. Identyfkacja i tożsamość kulturowa w różnych skalach przestrzennych
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
38. Poczucie tożsamości narodowej Polaków w kontekście zachodnioeuropejskim
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
39. Tworząc miejsce. Dyskurs tożsamościowy a animacja kultury na przykładzie Gdańska, Szczecina i Wrocławia
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
40. Listy słuchaczy do Redakcji Żydowskiej Polskiego Radia w latach 1950–1958 jako przykład egodokumentów
(Autobiografia)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
41. Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu
(Autobiografia)
nr 1 (2) 2014 2014 Przejdź
42. Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
43. Dojrzewanie do siebie przez autobiografię
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
44. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
(Autobiografia)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
45. Biografia w uniwersum kształcenia akademickiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
46. Tożsamość człowieka w relacji z Bogiem w ujęciu Abrahama J. Heschela (The problem of human being’s identity in relationship with God in philosophy of Abraham J. Heschel)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Przejdź
47. Stany i doświadczenia liminalne w lirykach Piotra/Petera Lachmana
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
48. O czeskiej tożsamości kulturowej, mentalności i duchowości
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
49. Jiddische Sprache als Kulturträger in Polen nach der Schoah
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
50. „[K]orzeni szukam pradziadów / co oplatają trzewia ziemi” – obraz „małej ojczyzny” w lirykach Władysława Grabana
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
51. Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos
(Autobiografia)
nr 1 (10) 2018 2018 Przejdź
52. Poczucie powinności moralnej jako odkrywanie własnej tożsamości w kontekście religijnego milczenia
(Analiza i Egzystencja)
45 (2019) 2019 Przejdź
53. Znaczenie koncepcji tożsamości narracyjnej na tle Jürgena Habermasa tezy o kolonizacji świata życia przez system (Identity Problem and the Loss of the Communication Skills)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
54. Nienormatywne pożądanie i problem z tożsamością w autobiograficznej prozie Karla Ove Knausgårda
(Autobiografia)
nr 2 (11) 2018 2018 Przejdź
55. Otherwise than Epistemology
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2019 Przejdź
56. Zakleszczony pomiędzy Wschodem i Zachodem? Tożsamościowe sploty Franka Meislera Streszczenie
(Autobiografia)
nr 1 (12) 2019 2019 Przejdź
Strona