Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X     DOI: 10.18276/nk.2018.41-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 41 rok 2018
Johann Gottlieb Fichte and Freedom

Autorzy: Jerzy Kochan
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Fichte freedom idealism materialism Marx praxis ideology Althusser
Rok wydania:2018
Liczba stron:23 (43-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents a reading of the philosophy of J. G. Fichte as a philosopher of freedom from the perspective of seeing him as a precursor of the philosophy of Hegel and Marx. Fichte and his understanding of freedom are interpreted here from the point of view of Louis Althusser’s theory of ideology.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.B. Andrzejewski, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech,
2.Warsaw –Poznań 1989
3.L . Althusser, E. Balibar, Czytanie “Kapitału”, Warsaw 1975
4.J . Bouveresse, L’achévement de la révolution copernicienne et le dépassement du
5.formalisme, “Cahiers pour l’analyse” 1967/6
6.L . Ferry, Sur la distinction du droiy et de l’éthique dans la premiére philosophie de
7.Fichte, A.P.D., 1981
8.J .G. Fichte, Addresses to the German Nation/Seventh Address, https://en.wikisource.
9.org/wiki/Addresses_to_the_German_Nation/Seventh_Address
10.J .G. Fichte, Eininge Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten, in: idem, Über
11.den Gelehrten, Berlin 1956
12.J .G. Fichte, Reden an die deutche Nation, Munich 1921
13.J .G. Fichte, Teoria wiedzy, transl. M.J. Siemek, Warsaw 1996
14.J .G. Fichte, The Closed Commercial State, https://pl.scribd.com/document/367606862/
15.Suny-Series-in-Contemporary-Continental-Philosophy-Adler-Anthony-Curtis-
16.Fichte-Johann-Gottlieb-The-Closed-Commercial-State-State-University-of-Ne
17.J.G. Fichte, The Vocation of Man, http://www.sophia-project.org/uploads/1/3/9/5/13955288/fichte_vocation.pdf,
18.J.G. Fichte, Werke. Auswahl in 6 Bänden, hrsg. v. F. Medicus, Leipzig 1908–1912,
19.Bd. I
20.I. Kant, Erklärung in Beziehung auf Fichtes Wissenschaftslehre (7 VIII 1799),
21.in: Briefwechsel von I. Kant, 3 Bde, hrsg. v. H.E. Fischer, Munich 1913
22.J . Kochan, Klasy społeczne. Z historii pojęcia, Warsaw 1990
23.J. Kochan, Studia z teorii klas społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
24.Warsaw 2011
25.R. Kozłowski, Spekulatywna dialektyka Fichtego, in: Studia z historii filozofii, ed. by
26.J. Such, Poznań 1975
27.S. Kozyr-Kowalski, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań 1999
28.S. Kozyr-Kowalski (ed.), Własność: gospodarka i prawo, Warsaw 1977
29.T . Kroński, Johann Gottlieb Fichte, in: J.G. Fichte, Powołanie człowieka, transl. by
30.A. Z ieleńczuk and I. Krońska, Warsaw 1956, p. XXI.
31.Z . Kuderowicz, Fichte, Warsaw 1963
32.Z. Kuderowicz, Problematyka wolności w doktrynie społecznej Adama Müllera, “Archiwum
33.Historii Filozofii i Myśli Społecznej” vol. 7, 1961
34.X. Léon, Fichte et son temps, vol. I, Paris 1958
35.F. Medicus, Fichtes Leben, Leipzig 1922 (2. Aufl.)
36.J. Nowotniak, Samowiedza filozofa. Johanna Gottlieba Fichtego poszukiwanie jedności,
37.Warsaw 1995
38.J.H. Pestalozzi, Pisma pedagogiczne, Wrocław–Warsaw–Cracow–Danzig 1972
39.A. Philonienko, Théorie et Praxis chez Kant et Fichte, Vrin 1966;
40.A. Renaut, Era jednostki, transl. by D. Leszczyński, Wrocław–Warsaw–Cracow 2001
41.A. Renaut, Fichte i problem autonomii prawa, “Studia Filozoficzne” 1985/7
42.F.W.J. Schelling, Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności i sprawami z tym
43.związanymi, transl. by B. Baran, Cracow 1990
44.M. J. Siemek Hegel i filozofia, Warsaw 1998
45.M. J. Siemek, Idea transcendentalizmu
46.u Fichtego i Kanta, Warsaw 1977
47.M. J. Siemek, Spontaniczność i i refleksja, Studium o problematyce wolności w filozofii
48.Fichtego, “Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, no. 13, 1967
49.M. J. Siemek, Teoria wiedzy jako system filozofii transcendentalnej, in: J.G. Fichte,
50.Teoria wiedzy. Wybór pism, b.I, translated M. J. Siemek, Warsaw 1996
51.G. Simmel, The Philosophy of Money (Filozofia pieniądza, transl. by A. Przyłębski,
52.Poznań 1997
53.C . Träger, Johann Gottlieb Fichte a historia niemiecka, in: Z historii rozwoju klasycznej
54.burżuazyjnej filozofii niemieckiej, Warsaw 1981