Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X     DOI: 10.18276/nk.2018.40-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 40 rok 2018
Game of Classes

Autorzy: Jerzy Kochan
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Social classes Marx real and formal socialization contradictions class struggle
Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (61-79)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents the basic principles of analyzing the contradictions of capitalist societies of the era of globalization. It presents research on both large social structures and class conflicts in the micro-scale and in everyday life. There is also a way of analysing class relations in the countries of real socialism and problems connected with the real and formal socialization.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A. Czubiński, Kraj Rad: lata zwycięstw i zmagań, Warsaw 1973.
2.J. Kochan, Leninowska definicja klas społecznych w polskiej socjologii powojennej,
3.„Prace Filozoficzne Uniwersytetu Wrocławskiego” 1989/LXI, pp.75–94.
4.J. Kochan, Klasy społeczne. Z historii pojęcia, Warsaw 1990.
5.J. Kochan, Studia z teorii klas społecznych, Warsaw 2011.
6.J. Kochan, Życie codzienne w matriksie, Warsaw 2007.
7.St. Kozyr-Kowalski, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań 1999.
8.V. I. Lenin, “Collected Works”, vol. 29. Progress Publishers, Moscow.
9.R. Miliband, The State in Capitalist Society, London 1969.
10.A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warsaw
11.1996.