Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Społeczna odpowiedzialność projektanta w kreowaniu produktu rehabilitacyjnego

Autorzy: Katarzyna Caban-Piaskowska
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru

Anna Miarka
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu projektant produkt rehabilitacyjny produkt uniwersalny kreowanie produktu
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (207-214)
Klasyfikacja JEL: M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Społeczna odpowiedzialność biznesu rodzi ciągle dyskusje w odniesieniu do rozumienia tego pojęcia, dominujących modeli w praktyce biznesu oraz konsekwencji zaangażowania się przedsiębiorstw w społecznie odpowiedzialne działania. Produkty rehabilitacyjne powinny być jednak społecznie odpowiedzialne. Tworząc takie produkty, należy pogodzić ze sobą różne potrzeby, które wyrażają w tym obszarze projektant, producent, rehabilitant i klient. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czym dla projektantów jest społeczna odpowiedzialność: czy głęboko zakorzenioną wartością, czy wykorzystują ją głównie do celów marketingowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Gonzalez-Perez, M.A. (2013). Corporate social responsibility and international business: a conceptual overview. W: M.A. Gonzalez-Perez, L. Leonard (red.), International business, corporate social responsibility (s. 1–35). UK: Emerald Group Publishing Limited.
3.Henderson, D. (2001). The case against ‘corporate social responsibility’. Policy, 17 (2), 28–32.
4.Miarka, A. (2016). Rzecz wspomagająca rehabilitację – produkt uniwersalny. Łódź: Wydawnictwo ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
5.Nakonieczna, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Warszawa: Difin.
6.Pieter, J. (1967). Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław: Ossolineum.
7.Pisz, Z. (2009). Odpowiedzialność społeczna w działalności edukacyjnej. W: Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
8.Rybak, M. (2007). Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Wysokińska, Z., Witkowska, J. (2016). Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.