Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874     DOI: 10.18276/miz.2017.48-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (48) 2017
Zachowania kobiet w zakresie zastosowania miodu i produktów pszczelich w kosmetyce

Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (73-83)
Klasyfikacja JEL: P46 M31 R21
Słowa kluczowe: miód produkty pszczele świadomość konsumentów determinanty nabywcze kosmetyki naturalne
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Piotr Przybyłowski
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Anita Wilczewska
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Abstrakt

W artykule przedstawiono determinanty nabywcze wśród kobiet, dotyczące kosmetyków naturalnych z dodatkiem miodu i produktów pszczelich. Dokonano również oceny stopnia wiedzy oraz świadomości konsumentek na temat właściwości miodu i produktów pszczelich w kosmetykach, świadczących o ich zachowaniach rynkowych. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje zróżnicowana świadomość kobiet w zakresie stosowania miodu oraz produktów pszczelich w kosmetykach w zależności od wieku. Analiza wyników pozwala na stwierdzenie, że kobiety charakteryzują się pozornie świadomym podejściem do wyboru kosmetyków z dodatkiem miodu oraz produktów pochodzenia pszczelego. Z jednej strony mają wiedzę i są świadome oddziaływania miodu oraz produktów pochodzenia pszczelego na organizm; z drugiej zaś konsumentki nie są do końca świadome, czy stosowane przez nie kosmetyki zawierają w swoim składzie miód oraz produkty pochodzenia pszczelego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chrząstek, L., Dondela, B. (2014). Homeopatia – część 1. Chemistry, Environment, Biotechnology, XVII, 21–42.
2.Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016–2021 (21.04.2017). Pobrano z: https://www.pmrpublications.com/product/Rynek-artykulow-kosmetycznych-w-Polsce-2016.
3.Kędzia, B. (2008). Pochodzenie propolisu w świetle teorii i badań naukowych. Herba Polonica, 54 (4), 179–186.
4.Kędzia, B., Hołderna-Kędzia, E. (2015). Możliwości stosowania produktów pszczelich pochodzenia roślinnego w onkologii. Borgis – Postępy Fitoterapii, 2 (16), 107–116.
5.Kubina, R., Kubała-Dzik, A., Wojtyczka, R.D., Szaflarska-Stojko, E., Tylka, P. (2009). Przeciwnowotworowe oraz cytotoksyczne działanie propolisu. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, 9, 22–24.
6.Marzec, A. (2005). Chemia kosmetyków. Surowce, półprodukty, preparatyka wyrobów. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
7.Rozwój rynku kosmetyków naturalnych (21.04.2017). Pobrano z: www.helfy.com.pl/rozwoj-rynku-kosmetykow-naturalnych/.
8.Rybowska, A. (2015). Konsumpcjonizm na rynku kosmetyków. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 38, 77–87.
9.Stangaciu, S., Hartenstein, E. (2007). Leki z pszczelej apteki. Miodolecznictwo dla każdego. Warszawa: Bauer-Weltbild Media.
10.Stawiarz, E., Dyduch, J. (2014). Zastosowanie produktów pszczelich pochodzenia roślinnego w apiterapii. Episteme, 25, 111–127.
11.Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach. Dz.U. 2013.0.475.
12.Wilczyńska, A. (2012). Jakość miodów w aspekcie czynników wpływających na ich właściwości przeciwutleniające. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.